Uit de hoogte

Regelmatig wandel ik langs het enige natuurgebied van Nederland met Werelderfgoedstatus: de Wadden. Ik begin bij het ouderlijk huis in Nes, dan via Oosternijkerk naar de zeedijk bij Paesens-Moddergat. Twee weken geleden deed ik dat ook. Toen ik daarna bij mijn ouders kwam, liep mijn moeder druk telefonerend door de kamer. ,,Dat kinne se dochs net miene?’’, riep ze verontwaardigd toen het telefoongesprek beëindigd was. De kleine windmolen die pal aan de zeedijk staat, naast de Fûgelpits, wordt waarschijnlijk vervangen door een grote windturbine. ,,En wy witte fan neat!’’

Anne-Goaitske Breteler.

Anne-Goaitske Breteler. FOTO LC

Ik kreeg meteen flashbacks naar 2016, toen ik een kritisch artikel schreef over windenergie voor het antropologisch tijdschrift van mijn studie. De technische details zal ik achterwege laten, maar het Russische gezegde dat ik aanhaalde ‘waar geld spreekt, zwijgt de waarheid’, vat het goed samen.

Nieuws

menu