Tunnel naar Ameland brengt Waddenzee tot rust | opinie

‘Constant troebel water tussen Holwerd en Ameland.’ FOTO JAN SPOELSTRA

Eind volgende maand worden wij door Rijkswaterstaat weer bijgepraat over de vaarverbinding Holwerd - Ameland.

In het afgelopen halfjaar is onder meer onderzoek gedaan naar het overzetten van personen, auto’s en vracht naar Ameland, verandering van de geulen en wadplaten, ruimtelijke kwaliteit van het landschap rond de veerverbinding en de invloed van deze verbinding op de natuur.

Oplossingen

Er zullen ook mogelijke oplossingen aangedragen worden, bijvoorbeeld het splitsen van vracht en personen, varen met een ander soort schepen of de aanleg van een andere route, bijvoorbeeld tussen Nes (Ameland) en Ferwert.

Rijkswaterstaat wil met de nieuwe plannen vooruitzien naar het jaar 2100. Want nu al wordt geconstateerd dat het continu baggeren noodzakelijk blijft, omdat de ophoping van zand en slib de komende jaren naar verwachting toeneemt.

Ritme van het getij

Ondanks de ervaringen sinds de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 wordt vastgehouden aan een veerverbinding die past bij Ameland en het dynamische karakter van de Waddenzee. Natuur en milieu, stikstof en CO2 zijn een hot item en het schijnt dat daar veel geld beschikbaar voor is.

Twee jaar terug is al eens geopperd om een tunnel onder het Wad door te boren, maar dit werd door de minister en sommige eilanders de grond in geboord.

Sinds 1965 kreeg ik met de Waddenzee te maken en mocht er vele jaren op werken. Het ritme van het getij heb ik intens beleefd en ik heb er respect voor gekregen. Zes uur op, zes uur af. Met ‘AF’ neemt de stroming alle ongerechtigheden mee naar de Noordzee. Met ‘OP’ komen weer tonnen schoon water naar binnen. Dat water brengt veel ‘leven’ mee.

Slibvorming

Maar die afsluiting in 1969 heeft langzaamaan veel invloed op de situatie van het geulenstelsel gebracht. Het gevolg is dat oostelijk van Terschelling tot aan de Eemshaven de dieptes en de loop van de geulen drastisch zijn veranderd.

Omdat de zandzuigers en kraanschepen het opgehaalde slib uit de vaargeul tot nu toe oostelijk van het werk stortten, is er sprake van veel slibvorming op de platen.

De kwelders die vroeger langs de Friese noordkust aangelegd werden, een prachtig voorland vormden en tegelijk een golfbrekende werking hadden voor de zeedijk, zijn in de tachtiger jaren van vorige eeuw stopgezet.

Kenners hadden graag gezien dat het opgebaggerde slib hiernaartoe was gespoten. Zo had werk met werk gemaakt kunnen worden. Nu is er constant troebel water tussen Holwerd en Ameland. Dat schaadt het leefmilieu.

Eén buis, zo’n tien kilometer

Er schijnen weer vele miljoenen beschikbaar te komen om de Wadden te ‘repareren’, maar als wij op deze manier doorgaan, is het water naar de zee dragen. De plannen waarop nu gestudeerd wordt, zijn niet toekomstbestendig. Bovendien is het jaar 2100 nog ver weg. Zelfs al zou veel geld in het verleggen van de vaargeul en infrastructurele werken gestoken worden, dan nog is niet te voorspellen wat de natuur verder voor de stromingen in petto heeft.

Vandaar mijn oproep: kijk nog eens naar de aanleg van een tunnel. Vanaf de zeedijk bij Holwerd tot de kust van Ameland bij Ballum. Een kleine tien kilometer. Eén buis, dus eenrichtingsverkeer is voldoende.

Laat alle personenauto’s bij Holwerd parkeren. Dat brengt rust op het eiland. Laat een gratis elektrisch shuttletreintje rijden, zowel door de tunnel als over het eiland, en sluit alle dorpen er op aan. Maak tegelijkertijd ook het vrachtverkeer elektrisch.

Pas dan kan de Waddenzee met alles erin en erop tot rust komen. Dat lijkt mij toch vooruitkijken en zeker toekomstbestendig.

Willem Wilstra uit Drachten is oud-schipper en voormalig eigenaar van een maritiem expertisebureau

Nieuws

menu