Cultuur volgens BBB: dorpshuizen, bibliotheken, kaatsen en touwtrekken | LC commentaar

Op de burelen van kunstorganisatie Arcadia zit men vermoedelijk licht wanhopig de provinciale formatie af te wachten, want met de BoerBurgerBeweging aan het roer is het ongewis hoe de toekomst van innovatieve kunst en cultuur in Fryslân eruitziet.

Maakte Fryslân zich juist niet al te lang geleden, in het Culturele Hoofdstadjaar 2018, sterk om de ‘finsters iepen’ te zetten?

Maakte Fryslân zich juist niet al te lang geleden, in het Culturele Hoofdstadjaar 2018, sterk om de ‘finsters iepen’ te zetten? Foto: Jilmer Postma

Artistiek leider Sjoerd Bootsma en consorten zullen het verkiezingsprogramma van BBB ook hebben gelezen en zich vooral hebben verdiept in hoofdstuk vijf, getiteld ‘Gezonde maatschappij’. Daarin staat, enigszins, omschreven wat de BBB voor heeft met cultuur en kunst in onze provincie. Een woord dat opvallend vaak valt is ‘traditie’, gevolgd door de opmerking dat die ‘behouden moet blijven’. Want, zo luidt de redenering, traditie is identiteit, identiteit is van waarde, dus tradities zijn belangrijk.