Te gast: Uitdaging is aarde leefbaar te houden

Demonstratie tegen het consumentisme tijdens Black Friday en bij de start van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties van Amerikaanse studenten bij een winkelcentrum in Santa Monica. Foto: AFP/MARK RALSTON

,,Als we onze manier van leven niet veranderen, brengen we het leven zelf in gevaar”, dit zei secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties op de opening van de klimaattop in Madrid. Op dezelfde top zei Nancy Pelosi, Democratische voorzitter van het huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten: ,,Wij zien de klimaatverandering als een bedreiging voor ons bestaan.”

Het Europees Parlement heeft onlangs de noodtoestand uitgeroepen over het klimaat in Europa. Zelfs als alle landen hun huidige klimaatplannen uitvoeren, koersen wij aan op een opwarming van 3,2 graden aan het einde van deze eeuw. Wanneer gaan we de klimaatcrisis serieus nemen? ,,Onthutsend is het gebrek aan besef hoezeer ons verbruik van de aarde de bewoonbaarheid ervan in gevaar brengt voor wie na ons zullen komen.’’ (Dries van Agt, 2016.)

Het klimaat verandert doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen die de temperatuur doen stijgen en de aarde doen opwarmen. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4). Deze gassen komen vooral vrij door het kappen van bossen, het gebruik van fossiele brandstoffen en de bio-industrie.

Als de aarde 3 graden opwarmt, dan zal de droogte in het Amazoneregenwoud bosbranden oncontroleerbaar maken en zal het regenwoud afbranden. Zuidelijk Afrika, Australië en het westen van de VS zullen zo droog worden, dat landbouw niet meer mogelijk is.

In Noord-Europa en Groot-Brittannië is nog wel landbouw mogelijk. Deze gebieden zullen daarom toevluchtsoord worden voor klimaatvluchtelingen. De grootste uitdaging van dit moment is de aarde leefbaar houden voor de toekomstige generaties.

Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens de oorzaak is van de huidige klimaatverandering. De opwarming van de aarde kan alleen maar stoppen door een radicale verandering van ons consumptiepatroon.

Wij zullen met minder tevreden moeten zijn. Tevreden zijn met wat we hebben en genieten van het gewone. Geen Black Fridays meer.

Doordat de mens zich boven de natuur plaatst, in plaats van te beseffen dat we er deel van uitmaken, heeft dit ons gebracht tot waar we nu zijn. Velen van ons zien het leven in een grote stad, het werken in gebouwen met airco, het eten van genetisch gemanipuleerd voedsel, de milieuvervuiling, oorlog en de aanwezigheid van verwoestende wapentechnologie als normaal.

Deze samenleving heeft geen toekomst dan alleen maar meer en groter. Dat is echter ver weg van de zin van het mens-zijn. Als wij de weg naar de natuur terugvinden, zullen veel van onze problemen opgelost zijn. Daarom: plan B, omdat er geen planeet B is!

Anita Dijkstra

Franeker

Nieuws

Meest gelezen