Boerderijen opkopen? Door kabinet bedachte stikstofaanpak gaat natuur niet helpen | opinie

‘Op deze manier is Den Haag de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen.’ FOTO ANP

De door het kabinet bedachte stikstofaanpak is duur en helpt de natuur niet verder. Gun de boer de ruimte om voor een aantrekkelijk en gevarieerd platteland te zorgen.

We leven met z’n allen in een overvol landje. We willen voldoende plaats om te wonen, recreëren, natuur, bedrijvigheid, en een aantrekkelijk platteland waar we voldoende veilig voedsel produceren, tenslotte onze eerste levensbehoefte. Dat botst met elkaar en de boel zit al zo’n drie jaar op slot.

Om dit op te lossen heeft het kabinet een rigoureuze aanpak bedacht die, samen met de klimaataanpak, de komende jaren minimaal 16.000 euro per huishouden van vier personen gaat kosten. In totaal 60 miljard euro. Maar gaat deze aanpak de natuur ook verder helpen? En willen Nederlanders dit beleid?

Vliegverkeer

Nee. Ik zal uitleggen waarom. Deze extreem dure aanpak door boerderijen grootschalig al dan niet gedwongen op te kopen, gaat voorbij aan de kennis dat veel meer factoren, zoals onder meer vocht- en bodemtoestand, van grote invloed zijn op de kwaliteit en ontwikkeling van de natuur. Bovendien zal veel van de vermindering van stikstof weer ingevuld gaan worden door economische groei en vliegverkeer met de bijkomende extra negatieve gevolgen, zoals geluidsoverlast en zichtvervuiling.

Zowel de commissie Remkes, commissie Hordijk als het planbureau voor de Leefomgeving heeft in adviezen uitgesproken dat je ammoniak en stikstof niet kúnt uitruilen, dat het huidige rekenmodel Aerius niet geschikt is, en dat de stikstofneerslag op zichzelf niets zegt over de staat van de natuur. Er is zelfs geen doorrekening gemaakt óf het uitgeven van deze miljarden van úw geld de natuur ook maar iets gaat helpen.

Waarom negeert het kabinet deze boodschappen? Vanwege zwaarwegende economische belangen die door moeten gaan ten koste van boeren en natuur.

Goedkoper

Hoe kunnen we dit wél oplossen? De landbouw kan en wil daaraan een grote bijdrage leveren. De afgelopen twintig jaar hebben we door allerlei maatregelen onder meer de stikstofemissie al meer dan 65 procent verminderd. En we kunnen de uitstoot met nieuwe technische methodes nogmaals halveren. Dit is ruim zeven maal goedkoper dan opkoop van boerengezinnen én we blijven veilig en betaalbaar voedsel produceren in deze tijd van oorlogscrisis en sterk stijgende prijzen. Wel zo vriendelijk voor de portemonnee van de burger.

Daarnaast willen boeren die de komende tien jaar gaan stoppen een bijdrage leveren en er zijn boeren dicht bij een Natura 2000-gebied die vrijwillig willen verplaatsen naar een andere plek. Want we begrijpen dat de uitstoot naar beneden moet en er (stikstof)ruimte nodig is voor de bouw van woningen en andere economische ontwikkeling.

Boerennatuur

Daar horen wel wat vragen bij die beantwoord moeten worden. Willen we als samenleving accepteren dat we in een tjokvol land met straks 20 miljoen inwoners en alle economische activiteiten bepaalde stukjes door onszelf gecreëerde ‘wensnatuur’ niet volgens het boekje op natuurlijke wijze in stand kunnen houden? Dat dit soms beter kan in de vele gebieden in Europa waar de bevolkingsdichtheid veel lager is en dit niet continu tot botsingen blijft leiden? Gunnen we ook nog ruimte aan een vitale gewaardeerde boerenstand die de ruimte krijgt te zorgen voor een aantrekkelijk platteland en veilig en betaalbaar voedsel kan produceren met een minimum aan emissies?

Wij pleiten voor realistische houdbare natuur met oog voor het natuurlijke proces van verrijking in een vruchtbare delta die op veel gebieden het ‘afvoerputje van Europa’ is. Met daarnaast volop ruimte voor een aantrekkelijk en gevarieerd platteland met ‘boerennatuur’. Geef de boer de financiële ruimte om dit in stand te kunnen houden.

Daar horen wel andere keuzes bij dan degene die de overheid nu maakt. Want op de huidige manier is Den Haag de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen. Hierdoor wordt ook de schaalvergroting versneld doorgezet; immers alléén de sterkste en grootste bedrijven zullen overleven. En wordt ieder(e) perspectief en arbeidsvreugde ons ontnomen met de huidige koers van opkoop en dreigende onteigening.

Bart Kemp is voorzitter van Agractie Nederland en schapenhouder in Ede (Gelderse Vallei).

Nieuws

menu