Sokken

As konsuminten in ’n hiperkapitalistise wereld blive wy kwetsber foor de ferlokkings fan ’t groatkaptaal. Ik prebeer op beskaiden wize ’t goeie te doen: soa min mooglik rotsooi achterlate en lokaal en duursem kope.

Gerard de Jong

Gerard de Jong Foto: Niels Westra

Toegeven, ’t gaat met fâlen en overeandkommen. Eand novimber brak myn ferset, doe’t instagram mij ’n nussy kleurrike Noorse sokken foorskoatelde. Gletsjers, snee, en in groate letters – as de baltsroep fan ’n Noors damhert: 50 prosint korting! Ik weet niet at 24,98 euro nou soa goedkoop is, maar soa likent ’t al, at d’rbij staat dat de priis deurmidden gaat.