Snapt frou Jonker fan Jobbegea waar ze het over hebben op het Provinsjehûs?

Op het Provinsjehûs is frou Jonker fan Jobbegea de fictieve persoon die bestuurders, politici en ambtenaren altijd voor ogen moeten houden als ze beleidsstukken schrijven, met elkaar debatteren of nieuwe regels bedenken. Snapt frou Jonker waar ze het over hebben? Wat zou zij ervan vinden? Wat speelt er in haar leefwereld waar de provincie op moet reageren?

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het mag geen verrassing zijn dat mevrouw Jonker in haar dagelijks leven helemaal niet bezig is met de provincie Fryslân. Zij wil met haar gezin een betaalbaar huis, twee keer per jaar op vakantie, een niet al te hoge energierekening en goed onderwijs voor haar kinderen.

Wat er aan de Tweebaksmarkt gebeurt, gaat aan de aandacht van Jonker voorbij. De kans is groot dat zij nooit op het Provinsjehûs komt - hooguit in de Steateseal tijdens Open Monumentendag.

Net als alle andere Friezen heeft ze al helemaal het dertig kantjes tellende rapport ‘Fryslân, Wetterlân, opgavengestuurd en gebiedsgericht samenwerken van provincie en waterschap’ niet gelezen. Deze week stond het op de leeslijst van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân.

Het rapport gaat over een nauwere samenwerking tussen het waterschap en de provincie. Het is een rapport over bestuurders die ‘aan zet zijn’ om elkaar ‘in hun kracht’ te zetten met ‘respect voor elkaars belangen’. Een rapport over middelpuntvliedende kracht, politiek-bestuurlijk invoelingsvermogen en afstemming van verantwoordingscycli. Stuk voor stuk holle begrippen uit de bestuurlijke bubbel, ver weg van de leefwereld van frou Jonker.

Het begint op te vallen dat de provincie dit voorjaar ontzettend veel met zichzelf bezig is. Alsof een spiegel op het Provinsjehûs de bewoners ervan herinnert aan hoe belangrijk ze zijn. Dat ze zich vooral druk moeten maken om hun eigen rol en bestaansrecht.

Begin dit jaar liep een poging om tot bestuurlijke vernieuwing te komen op vrijwel niets uit. Alle scherpe kantjes werden eraf gedebatteerd. Er volgden later debatten over interne communicatie en referendumregels. Leuk voor debatliefhebbers, maar inwoners van Friesland hadden er geen boodschap aan.

Wetterskip en provincie zijn al jaren tot elkaar veroordeeld. Beide doen ze hun zegje over dezelfde, belangrijke thema’s, zoals veenweide, water en de inrichting van het landschap. Dat kan ook één van de twee doen, hoor je Jonker al terecht zeggen.

Het rapport schetst de plussen en minnen van de samenwerking, maar gaat voorbij aan de echte angst die heerst bij beide overheden: vrees voor de eigen positie. Ze willen samenwerken, maar liever niet met anderen.

Een sentiment waar frou Jonker niets aan heeft. Zij wil droge voeten, schoon zwemwater en veilige wegen. Wie dat doet zal haar, en de rest van Friesland, een zorg zijn. Als het maar een overheid is die dáár mee bezig is - in plaats van met zichzelf.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Provincie
Commentaar
Commentaar