Smartphone jaagt bevolking weg van politiek | opinie

Smartphone.

Smartphone. Foto: Shutterstock

Is de smartphone mogelijk één van de oorzaken van verval van vertrouwen en waardering voor politici en de politiek in het algemeen? Zijn deze apparaten een zegen of een vloek voor de beeldvorming van de samenleving in het algemeen en voor de politiek in het bijzonder?

Via de iPhone komt veel – soms ook heel veel onzinnig - flutnieuws via sociale media als Twitter, Facebook, TikTok, Instagram of YouTube in beeld. Een veelheid aan aangedikte succesverhalen en opgeleukte situatiefoto’s. U (her)kent het vast wel.

Via de televisie kan iedereen zien en horen hoe de actuele politiek in de Tweede Kamer zichtbaarder is geworden. Wat goed gaat, maar met name wat niet (zo) goed voor het voetlicht komt. Heel zichtbaar is de manier waaróp politiek bedreven wordt. Naast toenemend gescheld en dreigende taal in de Tweede Kamer, ziet de kijker ‘onderuit hangende’ appende, twitterende, tikkende of scrollende politici. Zij (b)lijken geen aandacht te hebben voor collegae politici, die achter het spreekgestoelte iets te berde te brengen, dat misschien belangrijk is voor Nederland.

Nee, onverstoorbaar blijven de blikken van hen die niet aan het woord zijn of op hun beurt zitten te wachten, gericht op de telefoon. Oók in Vak K. Oók premier Rutte kijkt geïnteresseerd en onderzoekend naar zijn Nokia. Soms schudden onderuit hangende politici instemmend of afkeurend hun hoofden, als blijk dat ze meeluisteren. Maar hun ‘speeltje’ neerleggen? No way!

Politiek versplintering

Het is een zegen dat de bevolking – lees: de kiezer - via de sociale media een bepaald ‘beeld’ krijgt van politici en van wat die allemaal willen of niet willen. Met name de politieke versplintering komt nadrukkelijk in beeld, want de ene na de andere afgesplitste eenling spurt naar de interruptiemicrofoon.

Een vloek is dat politici niet in de gaten hebben dat ze ‘te kijk’ zitten of staan. Ze hebben geen besef hoe zij als ogenschijnlijk ongeïnteresseerde of schreeuwerige volksvertegenwoordigers te zien en te horen zijn. In de Nederlandse huiskamers, maar ook internationaal. Zij hebben niet in de gaten dat keurig geklede dames en heren politici door het volk beoordeeld of veroordeeld worden.

‘Doe eens normaal man’, ‘Doe zelf normaal’, ‘Nepparlement’, ‘Pleur op’, en het met vuisten timmeren op tafels; alles klinkt door in honderdduizenden huiskamers. In radioprogramma’s en aan tv-praattafels wordt met volle teugen ingezoomd op foute en falende politici. Zo is de cirkel rond.

Twitterprietpraat

Tachtig procent van de kiezers houdt de politiek voor gezien. Zo blijkt onvermoed de smartphone heel veel invloed te hebben op beeldvorming van de politiek. (Dit geldt óók voor raadsleden en statenleden, want ook daar is twitterprietpraat een speeltje geworden.) Gevolg: het kiezersvolk haakt af.

Een doeltreffende oplossing is dat alle Kamerleden aan het begin van politieke vergaderingen hun telefoons bij de griffier inleveren. Het gevolg is zeer waarschijnlijk dat de onderlinge belangstelling voor elkaars mening zal toenemen. De politieke inhoud en besluitvorming komen beter in beeld.

Op de inhoud gevoerde politieke debatten en besluitvorming leiden ertoe dat journalisten weer op het puntje van de stoel gaan zitten en dat de verloren belangstelling van de bevolking voor het politieke reilen en zeilen teruggewonnen zal worden. Dagbladen zullen hun journalistieke werk nóg beter gaan doen.

FRANS KUIPERS

Surhuisterveen

publicist