Schrap 17 maart

Bij de herindelingsverkiezingen van 18 november keek het ministerie van Binnenlandse Zaken nauwgezet naar de opkomst. Het wilde weten of corona van invloed was op de stembusgang. De eerste resultaten leken bemoedigend. De opkomst in de zeven Noord-Brabantse en Groningse gemeenten varieerde van 44 tot 51 procent. Ter vergelijking: in 2017 was de opkomst in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke achtereenvolgens 40, 45 en 44 procent.

Dit jaar zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Dit jaar zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Foto: archief Catrinus van der Veen

Steeds sterker groeit echter de twijfel of we op 17 maart het hele land wel naar de stembus moeten trekken. De burgemeester van Ede riep afgelopen week op tot uitstel. Meer dan in november raakt Nederland in de greep van het rondvliegende virus. Iedereen wordt geacht zich in huis te verschansen.