Kom met schoolverbod voor de 'niet-zo-smart-phone' | opinie

‘Kan een telefoonverbod op school wel worden gehandhaafd?’ FOTO SHUTTERSTOCK

Een school moet een plek zijn waar leerlingen zich kunnen concentreren op hun studie. Een smartphone, met al zijn verlokkingen, hoort daar niet thuis.

Tegenwoordig is het voor elke docent een onvermijdelijk probleem: het smart-phonegebruik van de leerling. Het mobieltje houdt de leerling in zijn greep en de notificaties verleiden de student steeds maar weer op het schermpje te kijken. In de huidige maatschappij is het bijna onmogelijk om jezelf te onttrekken aan de digitale middelen en de daarbij behorende afleiding.

Leerlingen ervaren dit in het veelvoud door de talloze sociale media, vele streamingsdiensten en de ontelbare videogames die vooral op jongeren gericht zijn en bovendien gratis te downloaden zijn. De smartphone is een middel geworden om te communiceren, informeren en te ontspannen. Een leeromgeving zoals een school zou een plek moeten zijn waar leerlingen zich kunnen concentreren op hun studie. Daarom pleiten wij voor een smartphoneverbod op scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Platform voor pesterijen

School is geen game die je zomaar even kunt ‘quitten’ . Dit is een omgeving waar de leerling zijn best moet doen om dingen te leren. Het gebruik van smartphones tijdens de lesuren veroorzaakt afleiding. Het belemmert daarmee het leerproces en reduceert de spanningsboog van de student. Het gevolg is dat leerlingen minder snel de informatie tot zich nemen en slechter presteren op hun toetsen.

De ontwikkeling van sociale media heeft daarnaast voor nieuwe platforms voor pesterijen en vernederingen gezorgd. Teamleiders en mentoren hebben geen toezicht op deze digitale wereld en kunnen niet snel ingrijpen wanneer pestkoppen online ongewenst gedrag vertonen. Met de toegang tot het internet via hun telefoon, kunnen studenten gemakkelijk ongepaste inhoud, zoals naaktfoto’s of nare reacties, verspreiden.

Kortom: het schoolgebouw is voor de gepeste scholier een nog giftiger omgeving geworden dan dat het voorheen was. Een smartphoneverbod zal zorgen voor een veiliger milieu voor álle leerlingen.

Sociale vaardigheden

Waar een verbod ongewenst gedrag vermindert, leidt het tegelijkertijd tot verbroedering en versterking van de sociale cohesie binnen de school. Studenten worden geforceerd om meer sociale interactie met elkaar en de leraren te hebben. Dit zorgt voor een intensivering van hun gezamenlijke band en daarbij de benodigde sociale vaardigheden. Geen afleiding, geen pesterijen en meer sociale interactie op school: daar wordt iedereen toch een beter mens van?

Tegenstanders van een verbod zullen zeggen dat het mobieltje noodzakelijk is om informatie te vergaren en dat het een middel is om het leerproces te stimuleren. Maar er zijn genoeg andere digitale middelen op de school aanwezig om dit te doen, zoals computers, laptops of tablets. Die zitten niet constant in de broekzak en leiden de leerling dus niet voortdurend af. Ook niet-digitale bronnen, zoals een tijdschrift of (les)boek, zijn te allen tijde aanwezig in het schoolgebouw en zijn een betrouwbare vorm van informatie.

Handhaven

Mensen vragen zich begrijpelijkerwijs af of een telefoonverbod op school wel kan worden gehandhaafd. Wij geloven dat dit toch op een effectieve manier kan. Door het instellen van duidelijke richtlijnen en het beleid te communiceren naar studenten en andere betrokkenen, kunnen studenten en leraren weten wat van hen verwacht wordt en hoe dit verbod wordt gehandhaafd. Tevens kan het gebruik van technologie helpen het verbod te handhaven, zoals afscherming van internettoegang.

Concluderend: een telefoonverbod op school is volgens ons een noodzaak. De leeromgeving moet weer een plaats worden waar studenten zich kunnen concentreren, excelleren en presteren, zonder onnodige afleiding van digitale technologie.

Steven Teitsma en Jelmar Terpstra uit Rinsumageest zitten in de zesde klas van het vwo op het Dockinga College

Nieuws

menu