Roer moet drastisch om bij het CDA | opinie

‘Wopke Hoekstra toont geen leiderschap en vooral geen bezieling.’ FOTO ANP Foto: Sem van der Wal Sem van der Wal

Terwijl de tweespalt in Nederland toeneemt en het vertrouwen in de politiek keldert, is het CDA verworden tot bijwagen. Het is tijd voor verandering in de partij.

Je vraagt je zo langzamerhand toch af wat het CDA in regering Rutte-IV nog voor betekenis heeft? Wat is de typische CDA-inbreng? Herkennen we de CDA-uitgangspunten wel in het regeringsbeleid?

De wereld is momenteel zeer complex. Er zijn tal van ontwikkelingen die tegelijk op ons afkomen. Allemaal thema’s waar het CDA een antwoord op kan hebben. We hebben het dan over de verslechterende internationale verhoudingen en conflicten, energie, inflatie, klimaat, milieu en landschap.

Maar vooral ook de toenemende sociale tegenstellingen in de bevolking, qua werk en inkomen. Die interne tegenstellingen moeten absoluut niet worden onderschat, die krijgen nog diepgaande sociale gevolgen, ook zeker politiek gezien.

Tweespalt en gebrek aan vertrouwen

Op dit moment zijn de beleidsmaatregelen van de regering rond stikstofreductie actueel. Dat mag een op zichzelf staande crisis lijken, maar dat is het niet. Het is ‘maar’ een onderdeel van de hele discussie over klimaat, natuur en leefomstandigheden en het gaat vooral om de vraag: hoever gaat de modernisering van de industrie, inclusief de landbouw, als het gaat om commercie en ten koste van de natuur.

Het had natuurlijk nooit zover mogen komen met wat we nu voor het gemak de stikstofcrisis noemen, compleet met boerendemonstraties. Politiek gezien volkomen verkeerd ingeschat door het kabinet. Er zijn kabinetten om mindere kwesties gevallen. Elke wethouder weet dat je nooit zomaar kaartjes de wereld in moet sturen, dat is vragen om problemen.

De stikstofuitstoot als geïsoleerd probleem presenteren is politiek ook de doodsteek. Alle reparaties ten spijt, het onheil is al geschied. De tweespalt in ons land is er alleen maar toegenomen en het vertrouwen in de politiek is op een dieptepunt. Zie dat maar weer eens terug te krijgen.

CDA als bijwagen

De typische CDA-inbreng - altijd de partij van het midden - wordt node gemist. Een jaar geleden schreef ik dat het CDA niet moet deelnemen aan deze regering Rutte-IV ( LC 2 september 2021). Het wordt een bijwagen en heeft geen sterke lijsttrekker.

Helaas blijkt nu op alle fronten dat het CDA inderdaad een bijwagen is, van enerzijds de VVD en dan weer van D66.

Wopke Hoekstra als CDA-voorman toont geen leiderschap, vooral geen bezieling en hij heeft geen echte herkenbare CDA-benadering.

Als alleen al Greenpeace een lijst presenteert van de tweehonderd ergste sectoren van stikstofuitstoot met Tata-staal en Schiphol qua stikstofoxyden aan kop, maar ook het verkeer en de industrie, dan kan het toch niet zo moeilijk zijn om er een degelijk totaalplan te presenteren waarbij iedereen en alle bedrijven (zeker ook de agrarische sector) samen verantwoordelijk worden gemaakt voor de oplossingen in het natuurbeleid?

Roer moet om

Dát namelijk is typisch CDA en dat wordt dan ook begrepen en geaccepteerd: samen de schouders eronder voor nu en de toekomst.

In al de boven genoemde kwesties speelt CDA nauwelijks een rol, althans niet herkenbaar. Men kan het ook niet afdoen met uitsluitend een communicatie- of pr-probleem.

Moet het CDA nu de regering laten vallen? Nee, dat zou de crisis in ons land alleen maar doen verergeren. Het CDA heeft de keus gemaakt om aan deze regering deel te nemen, dus daar stap je dan om partijbelang niet zomaar uit, en bovendien is het de vraag of het helpt, of kiezers dan terugkomen.

Wat dan wel?

Het roer met echt drastisch om in de partij. Van jong tot oud in heel het land moeten de CDA-uitgangspunten weer klinken als het om de eigen beleid gaat. Met Rutte wint men de kiezersgunst niet, dat zal het CDA op eigen houtje moeten doen en dat kan. Overigens, maar dat terzijde, geldt dit ook voor andere partijen: PvdA en ook de VVD.

Herkenbare leiders

De provinciale verkiezingen naderen, sommigen zeggen dat het CDA een flinke klap krijgt. Wat CDA-Fryslân betreft geloof ik dat niet, want het CDA heeft hier goud in zijn handen met lijsttrekker Friso Douwstra. Hij voelt haarscherp aan wat politiek moet, wat haalbaar is en wat mensen bezig houdt.

Landelijk heeft het CDA inspirerende en dus herkenbare leiders, partijideologen en politici nodig, die haarfijn weten hoe uitgangspunten en ideologie in dagelijks beleid omgezet moeten worden. Dat heeft het CDA altijd gekund en nu ook op provinciaal en gemeentelijk niveau, dus waarom dan nu niet?

Er moet echt weer iemand op staan die het CDA gezicht geeft en de kiezer een hoopvolle toekomst laat zien.

Bearn Bilker uit Oudwoude is CDA-lid

Nieuws

menu