Rekken met beledigen

We gaan regelen dat er minder Marokkanen zijn in Nederland. Die belofte deed PVV-leider Geert Wilders op de avond na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 tegenover een zestien keer minder, minder scanderende aanhang in een grand café in Den Haag.

Hof: zaak-Wilders geen politiek proces

Hof: zaak-Wilders geen politiek proces ANP

Voor die uitlatingen is Wilders nu veroordeeld. Het Gerechtshof in Den Haag oordeelt dat de politicus zich schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging. Hij heeft de Marokkaanse gemeenschap in Nederland in diskrediet gebracht en in haar eigenwaarde aangetast. Nederland kent weliswaar vrijheid van meningsuiting maar Wilders is met zijn krenkende uitlatingen te ver gegaan. Een boete hoeft de PVV-leider niet te betalen, omdat hij wegens zijn politieke standpunt al lange tijd wordt bedreigd. Het Gerechtshof spreekt hem bovendien vrij van haat en discriminatie. Wilders reageerde op zijn Wilders: boos en verongelijkt: ,,Nederland is een corrupt bananenland is geworden.”