Oubollig imago

Friesland heeft een ,,oubollig en achterhaald imago’’. Dat gaat blijkbaar zo ver dat sommige jongeren er liever niet naar toe verhuizen. ,,Volgens niet-Friezen loopt Friesland een beetje achter en dat schrikt af om hier te komen wonen.’’

Foto

Foto LC

Bovenstaande citaten komen uit de beleidsnota Economie van de provincie Fryslân, die woensdag in Provinciale Staten werd besproken. Hierin vertelt gedeputeerde Sander de Rouwe hoe hij het bedrijfsleven de komende jaren vooruit wil stoten in de vaart der volkeren.

De wereld verandert razendsnel en bedrijven moeten mee in die modernisering om te kunnen blijven concurreren. Friesland is op dit punt kwetsbaar. Vrijwel nergens in Nederland verdienen werknemers zo weinig, nergens is de arbeidsproductiviteit zo laag als hier.

Natuurlijk benadrukt de nota dat Friezen hartstikke gelukkig zijn: een populair stokpaardje. Dankzij hun ontspannen levenswijze, de ruimte en de prettige ‘mienskip’ genieten ze namelijk van ‘brede welvaart’.

Allemaal leuk en aardig, maar je hebt wel stevige bedrijven nodig voor werk en inkomsten. Daar doemen problemen op volgens de nota: de vergrijzing gaat in Friesland veel harder dan in andere delen van het land, terwijl vernieuwende ondernemingen juist goed opgeleide jongeren nodig hebben.

Het valt niet mee om de krimpende groep Friese twintigers hier te houden. Nog lastiger is het om jongeren vanuit andere landsdelen naar Friesland te lokken. Hoe kunnen we dat verbeteren, vroeg het provinciebestuur zich af. Het antwoord: ,,We vragen het jongeren zelf.’’

Jongerenorganisaties en politieke jongerenpartijen deden hun zegje. Hun reacties waren niet altijd vleiend. ,,Volgens de niet-Friese jongerenvertegenwoordigers wordt er op de werkvloer te veel Fries gesproken, dit zorgt voor een gevoel van buitensluiting’’, zo staat in het stuk.

De jongeren wijzen ook op een gebrek aan stagemogelijkheden en opstapbanen (traineeplekken) in Friesland. Die zijn belangrijk, want hiermee binden studenten zich aan een werkgever of beroepsgroep.

Het is niet erg dat de Friese lonen lager liggen, blijkt uit de reacties. Doorgroeimogelijkheden zijn wel doorslaggevend. Ook willen jongeren ,,maatschappelijk verantwoord’’ kunnen ondernemen.

Thema’s als verduurzaming, en ‘aandacht voor dierenleed’ blijken jongeren ook bezig te houden. Dat zijn typisch onderwerpen die het in grote steden goed doen. Daar hokken veel hoogopgeleide twintigers samen in een veilige cocon van gelijkgestemden. De meesten willen niet weg uit de stad.

Toch heeft Friesland deze groep goed opgeleide starters hard nodig. Bijvoorbeeld om te werken bij vernieuwende groene bedrijven. Die zijn hier namelijk wel degelijk. Sommige werkgevers kunnen maar moeilijk geschikt personeel vinden.

Je kunt moeilijk beweren dat Friesland alleen maar oubollig is. Daarvoor heeft de provincie de laatste jaren te veel vernieuwing ondergaan. Tegelijkertijd is het belangrijk om de opmerkingen over een suf imago serieus te nemen. Hoog tijd voor breder onderzoek: hoe zien anderen Friesland? En hoe willen Friezen door anderen gezien worden?

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar