Opinie: Waar blijven de daden van Cees Roozemond?

Cees Roozemond is een dankbaar object voor journalisten. Stel hem tussen neus en lippen door een vraag en hup, daar komt een schier eindeloze stroom aan informatie, verpakt in prachtige volzinnen.

Cees Roozemond.

Cees Roozemond. FOTO HENK JAN DIJKS

Grote daden laten echter nog op zich wachten. Begin dit jaar, toen hij na een schimmig proces de leiding bij de club overnam van Luuc Eisenga, zei Rooze-mond: ,,Een tekort van 6 miljoen. Dan schrik je. We compenseerden weliswaar met de verkoop van spelers, maar dat kan niet ieder jaar. Zonder transferinkomsten hadden we het nog maar twee jaar volgehouden.”