Opinie: Vanaf het fietspad geen vogel te zien

Als Noord-Hollandse natuurliefhebber leek de Conference of the Birds een mooie zomeractiviteit.

Liefst gecombineerd met een fietstocht door Friesland. In Noord-Holland heb ik veel tijd gestoken in weidevogelbescherming en bloemrijke slootkanten, maar Friesland is de bakermat van de weidevogelbescherming. Dus goed om daar te kijken.

Met het bootje naar Stavoren en dwars door de polders op weg naar Leeuwarden. Het werd een grote teleurstelling. Dat lag niet aan het prachtige net van fietspaden. Probleem was dat er haast geen vogels of interessante planten waren te zien. Nergens groepen goudplevieren of kieviten, beweide graslanden met rode klaver, boterbloemen en de gele herfstleeuwentand.

De dijken en wegbermen zijn grof en slordig gemaaid. Het is onmogelijk om een boeketje veldbloemen te plukken. Ik werd al blij van een paar bloeiende akkerdistels. Logisch dat het slecht gaat met bijen, vlinders en andere aan bloemen gebonden insecten.

Zo’n twintig jaar geleden heb ik, samen met een groep boeren, boekjes geschreven over bloemrijke slootkanten en planten in de polder. Daar zijn er meer dan vijfduizend van verkocht. Toen bedoeld om boeren enthousiast te maken voor beheer dat rekening houdt met planten.

Tijdens mijn fietstocht door de Friese polders realiseerde ik me dat het nu vooral geschiedenisboekjes zijn. Geen interessante slootkant gezien. Droef stemmend.

Is alles dan verloren?

Helemaal niet.

Allereerst vond ik de Conference of the Birds heel indrukwekkend. Duizenden mensen zijn de voorstellingen komen bekijken en hebben een donderpreek aangehoord. Tweehonderd blazers die lang hebben geoefend op de prachtige muziek. Dat getuigt van een betrokkenheid bij het Friese platteland waar ik als westerling jaloers op ben. Kom daar maar eens om bij ons.

En dan het landschap. Nog steeds zijn al die dijken goed herkenbaar; boerenerven met hoge bomen, sloten met eeuwenoude kronkels en graslanden met greppels. De ervaring leert dat als het landschap minder intensief en zorgvuldiger wordt gebruikt, er weer speelruimte ontstaat voor planten en dieren. De veerkracht van de natuur is groot.

Graslanden met in de zomer groepen kieviten en goudplevieren en bloeiende kruiden, dat moet mogelijk zijn.

Dan wordt het ook weer leuk om als bezoeker door Friesland te fietsen.

Nico Jonker

Veldbioloog uit Haarlem

Nieuws

Meest gelezen

menu