Opinie: IJlst verdient sociaal wooncentrum

Zorgcentrum Nij Ylosins in IJlst. Foto Niels de Vries

Het bericht dat Nij Ylostins dubt over het voornemen tot sloop van dit pand overviel iedereen toch nog. Plannen voor een nieuw aanbod voor de oudere bewoners uit Nij Ylostins zijn er nog niet.

Opgericht vanuit een particulier initiatief, gesteund door huisarts, kerken en gemeente werd Nij Ylostins gebouwd als een vooruitstrevend en vernieuwend wooncentrum.

Een sociale woonvoorziening voor de ouder wordende medemens in de gemeente IJlst. Tot op de dag van vandaag heeft dit centrum deze functie behouden: ouderen hebben oog voor elkaar en helpen elkaar met raad en daad.

In de loop der jaren nam de zorgbehoefte toe, ingegeven door landelijke besluiten om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de thuissituatie te laten blijven.

Patyna, een van de zorgaanbieders, heeft een woning ingericht als een kantoortje zodat ook de thuiszorg de inwoners van IJlst kan blijven bedienen. De inrichting van deze locatie voor medewerkers van Patyna betekent in ieder geval: laagdrempelige zorg dichtbij. Mensen die een complexe zorgvraag hebben kunnen in de thuissituatie niet worden bediend en voor hen zal een woonzorgcentrum nodig zijn met een zorgindicatie.

Lees ook: ‘Nij Ylostins slopen? Het is een architectonische parel!’

Zoals gezegd: dit centrum is gebouwd als een woonlocatie en niet als een zorglocatie. Dit pand voldoet aan de woonwensen van de bewoners en is niet gebouwd volgens de huidige eisen die aan woonzorglocaties worden gesteld. Geen enkele particuliere woning of huurwoning, gebouwd in de jaren 70, voldoet aan deze eisen, want welke reguliere particuliere woning is er drempelloos of heeft een grote natte cel waarin rolstoelgebruikers kunnen worden gedoucht?

Deze unieke eigentijdse locatie dreigt te worden afgebroken, waarbij gebruik wordt gemaakt van oneigenlijke argumenten. Er wordt geen onderhoud meer gepleegd, dus de verpaupering zal toenemen zolang ook op leegstand wordt aangestuurd.

Waarom deze locatie niet deels laten bewonen en zorgen voor een renovatie of voor nieuwbouw op hetzelfde terrein of in de buurt? De sociale samenhang is groot en wordt vergroot door de wijze van bouwen en de voorzieningen die erin te vinden zijn. Ook dat kan in nieuwe plannen worden meegenomen, maar er moet een wil zijn. Een politieke wil en een financiële wil om de ouderen in IJlst niet in de kou te laten staan, want dat is de ervaring nu van de bewoners en de oprichters van het eerste uur. Trots op hun voorziening en zich niet serieus genomen voelen in hun wens om in IJlst gehuisvest te blijven. Een stad als IJlst verdient een sociaal wooncentrum als dit voor de ouder wordende mens in de stad of van vlak erbuiten.

We doen een oproep aan de gemeente, Patyna en Elkien tot heroverweging van het voorgenomen besluit.

Ytie De Jong-Bijlsma, Luitzen Bijlsma, Siepie Bijlsma

Betrokken familieleden

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie