Opinie: De Randstad lijdt aan tunnelvisie

Almere Pampus. CDA en D66 pleiten voor forse investeringen in woningbouw en infrastructuur in Almere. Er moeten snel tienduizenden woningen komen en een brug of tunnel om het gebied beter te verbinden met Amsterdam. Foto: "ROBIN VAN LONKHUIJSEN"

In plaats van een tunnel tussen Amsterdam en Almere te plannen zou Nederland beter de Lelylijn kunnen aanleggen. Goed voor de Randstad, goed voor het Noorden.

‘Bouwstop Amsterdam eist zijn tol’, meldt de LC op 19 februari. Het leidt tot te weinig kantoren in Amsterdam. Bedrijven kiezen noodgedwongen voor Rotterdam of Utrecht. Alsof Nederland hieraan kapot zou gaan… Je kunt ook blij zijn, dat ze niet voor Duitsland of België kiezen.

Als je Nederland als ‘stadstaat’ bekijkt, wat ons land feitelijk is, heeft men problemen met het uitwijken naar de ‘wijken’ Rotterdam (Amsterdam-Havenstad) of Utrecht (Amsterdam-Domstad).

De komende decennia moeten er 900.000 huizen bijgebouwd worden. Rob Jetten (D66) vindt daarom dat Almere Pampus een prachtige plek aan het IJ-meer is, met zicht op Amsterdam. Goed voor 25.000 woningen, om de woningnood van Amsterdam te lenigen. Jetten is blij met de polders van Flevoland en wil graag een tunnel aanleggen om de stad Almere beter te ontsluiten. Hij bedoelt natuurlijk om Amsterdam beter te ontsluiten.

Die tunnel kost geld. Zo’n 3,2 miljard euro volgens de nieuwste berekeningen. „Maar”, zei Jetten op 19 februari op OVPro.nl en bij Op1 , „de kost gaat voor de baat. Het is tijd om echt te investeren in de toekomst.”

Een tunnel is een uitstekend plan. Maar niet voor 25.000 huizen in Almere Pampus. Ook niet voor 200.000+ inwoners van Almere. Dat lijkt mij de verkeerde tunnelvisie, slechts van Randstedelijk ingestelde mensen.

Zo’n tunnel leg je aan voor heel Noordoost-Nederland. Dat vergt een veel groter plan.

Dit grote plan bestaat al. Dit plan heet de Lelylijn. Flevoland, Drenthe, Groningen en Friesland slaan gezamenlijk al geruime tijd op de trom in Den Haag (Amsterdam-Hofstad) over een plan waarbij niet alleen Almere wordt ontsloten, maar half Nederland, waarbij alles boven de lijn Almere-Enschede een betere toegang van en naar de Randstad krijgt.

Het Noordoosten als óplossing voor de woningnood en het fileprobleem (A1, A6) in de Randstad. Betaalbare woningen binnen 1 uur van Amsterdam-Centraal. Hoeveel auto’s via Muiden zou dat schelen in de ochtend- en avondspits? En 10 procent minder auto’s, is mij verteld, schijnt het fileprobleem op te lossen.

De OV-flessenhals bij Zwolle wordt enorm ontlast. Ook is er minder spitsdruk op stations als Amersfoort en Utrecht. Dat geeft ProRail en NS lucht in de totale treindienstregeling. Hierdoor krijgen ook bestaande routes via Zwolle en Utrecht naar het noorden en oosten (ook Berlijn, Duitsland) meer ruimte.

Er ontstaan nieuwe goede spoorroutes naar bijvoorbeeld Duitslands tweede stad Hamburg (1,8 miljoen inwoners) en alles wat daar achter ligt. Verder worden plaatsen als Emmeloord, Heerenveen en Drachten verbonden met Lelystad en Groningen middels een spoor.

In Flevoland, Friesland en Groningen hebben alle aanliggende gemeentelijke en provinciale overheden zich hiervoor inmiddels positief opgesteld middels moties, die vaak (bijna) raads- of Statenbreed werden aangenomen.

Dat geld is er wel. Het kan van het geld van het investeringsfonds van 50 miljard van de ministers Erik Wiebes (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA). Het gaat om investeren in een derde deel van Nederland en de bevolking. Zoals Jetten al zei in Op1 : „Een treinrit van Groningen of Leeuwarden naar Amsterdam is de laatste 100 jaar met 10 minuten verkort… Nog steeds bijna tweeënhalf uur…” We leven in 2020, dat kan in een uur.

Ik gun de Randstad dé oplossing voor haar problemen: de Lelylijn.

Noordoost-Nederland is niet hun probleem. Het is hun oplossing. En ook de onze.

Durk Pool uit Harkema is Statenlid en vicevoorzitter van VVD Fryslân (Amsterdam-Lake District)

Nieuws

menu