Opinie: Buren Groene Ster: wij zijn juist blij met festivals

Het positieve geluid over de festivals in De Groene Ster wordt te weinig gehoord, stellen 27 omwonenden in een ingezonden brief aan de LC. Hieronder de tekst.

Festivals in de Groene Ster zijn prettige buren

Nu de winter voor het koudste deel achter ons ligt, maakt Leeuwarden zich op voor haar meest culturele zomer ooit. Midden in die zomer vinden traditiegetrouw ook dit jaar weer drie prachtige festivals plaats in de Groene Ster. Want waar veel culturele projecten in 2018 eenmalig voet op Friese bodem zetten, zijn Welcome To The Village, Promised Land en Psy-Fi inmiddels vaste waarden in het Leeuwarder culturele landschap geworden.

Maar parallel aan de stijgende temperatuur lopen ook de gemoederen rondom diezelfde festivals elk jaar hoger op. Omwonenden stellen tot in de rechtszaal kritische vragen m.b.t. geluidsoverlast, ecologische schade en het feit dat het gebied in het festivalseizoen deels afgesloten is voor recreatie. En dat mag. De Groene Ster is van alle Leeuwarders, dus iedereen heeft het recht zijn of haar mening hierover laten horen, zeker wanneer het gebied praktisch je achtertuin is. Maar dan is het voor de balans belangrijk dat ook de andere kant van het omwonenden-geluid wordt gehoord.

Het heeft weinig zin om discussie te voeren of iemand wel of niet (geluids)overlast ervaart, dat hangt namelijk volledig af van persoonlijke perceptie. Wat voor de één onduldbaar is, vormt voor de ander geen probleem. Maar je kunt wel het gesprek voeren over een verschil van perspectief.

Want er is ook het perspectief van omwonenden die de festivals en organisatoren als prettige buren beleven. Die geen overlast ervaren en zich niet herkennen in de geluiden die doorklinken in de media en de rechtbank. Wij kijken juist uit naar het rumoer en genieten van de internationale smeltkroes aan bezoekers, die de Groene Ster voor deze korte periode in het jaar een unieke kleur en sfeer geven.

Welcome to the Village, Psy-fi en Promised Land dragen substantieel bij aan een bruisend cultureel klimaat en dat is belangrijk voor onze stad. Het maakt dat mensen zich er geïnspireerd voelen en daarom hier blijven wonen. Het zorgt er voor dat jongeren na hun studie niet wegtrekken naar ergens waar het spannender is en het zet Leeuwarden internationaal op de kaart. En daar worden wij als Leeuwarders rijker van. Niet alleen economisch, maar ook qua geluk.

De toekomst zal uitwijzen of de festivals de komende jaren hun vaste plek kunnen behouden, of dat wij op termijn afscheid moeten nemen van onze welkome buren. Alle ecologische, maatschappelijke, wettelijke en culturele argumenten zullen daarvoor worden afgewogen. En dat is ook hoe het moet gaan. Maar het is voor de nuance in het publieke debat belangrijk dat vanuit de omwonenden álle geluiden gehoord worden. De kritische én positieve. Dat zorgt voor balans in de discussie en draagt uiteindelijk bij aan het vinden van een duurzame oplossing.

Wij kijken in ieder geval met plezier uit naar het komende festivalseizoen en hopen dat dat ook in de toekomst ook zo zal blijven. Die paar zomerse dagen en nachten per jaar dat we het culturele hart van Leeuwarden letterlijk kunnen horen en voelen kloppen. En dat allemaal in onze eigen achtertuin.

Foppe van der Veen - Leeuwarden
Tidia Mink - Leeuwarden
Jos Lenes - Suwâld
Alien Lenes - Suwâld
Bart Zantman - Leeuwarden
Anne Makkink - Leeuwarden
Eelke Kooi - Suwâld
Rinkje Kooi - Suwâld
Leeuwke Smit - Suwâld
Harry van den Berg - Tytsjerk
Anke van den Berg - Tytsjerk
Albert Ziere - Tytsjerk
Sjoukje Ziere - Tytsjerk
Jelle Hoekstra - Tytsjerk
Carla Engwerda - Rustenburgerweg
Gerben engwerda - Rustenburgerweg
Clara Jager - Suwâld
Dick Jager - Suwâld
Peter Noppe - Leeuwarden
Nel Noppe -Leeuwarden
Johan Grendel - Leeuwarden
Bea Grendel - Leeuwarden
Saakje v/d Lei - Leeuwarden
Hindrik Scheffer - Tytsjerk
Sonja Scheffer - Tytsjerk
Niels Hoekstra - Leeuwarden
Inger Hoekstra - Leeuwarden

Nieuws

menu