Geen diploma bij een onvoldoende voor Nederlands? Verstandig, maar dan zijn nu de scholen aan zet om het onderwijs te verbeteren

Leerlingen van RSG Magister Alvinus in Sneek maken hun examens in een sporthal.

Leerlingen van RSG Magister Alvinus in Sneek maken hun examens in een sporthal. Foto: Niels de Vries

Bij de start van de centraal schriftelijke eindexamens bracht inspecteur-generaal Alida Oppers van de Inspectie van het Onderwijs afgelopen week een bommetje tot ontploffing. Met een onvoldoende voor Nederlands zouden examenleerlingen in de toekomst niet meer mogen slagen, zei Oppers in diverse interviews.

Nederlands is één van de zogeheten kernvakken in het voortgezet onderwijs, naast Engels en wiskunde. Dit is de basis van het onderwijs. Maar wie dacht dat je op alle kernvakken minstens een 6 moet halen om een diploma te kunnen halen, heeft buiten de ‘slaag-zakregeling’ voor vmbo, havo of vwo gerekend.