Ongehoorde mienskip

Liander bouwt de komende jaren tienduizend extra transformatorhuisjes in Nederland. Dat is beslist nodig, want we gebruiken straks veel meer stroom voor elektrische auto’s, warmtepompen en internet. Ook de opkomst van zonnepanelen vergt uitbreidingen.

Mantgumers bij bouwplek trafohuisje.

Mantgumers bij bouwplek trafohuisje. FOTO JACOB VAN ESSEN

Een bouwvergunning is vaak niet nodig voor zulke ‘nutsbouwwerken’. Een gebouwtje van pakweg 2 bij 2 bij 2 meter mag je dus zomaar ergens neerzetten. Meestal wordt de grond geleverd door de gemeente, die hierover zelden moeilijk doet.

In Mantgum weten inwoners inmiddels waar dat toe kan leiden. Op een vroege oktoberochtend begon Liander palen te slaan naast iemands tuin. Dat kan zomaar niet, zei de verraste buurvrouw, die met andere buren een protestactie begon.

Wat bleek? Liander was vergeten de omwonenden een infobrief te sturen : sorry, foutje. Er volgde enig overleg, maar de bouw van het huisje bleek onvermijdelijk. Daar hielden de buren – op zijn zachtst gezegd – niet zo’n prettig gevoel aan over.

Ook elders in het land leidt de bouwgolf aan trafohuisjes soms tot woede. Het gekste voorval deed zich afgelopen voorjaar voor in Bilthoven, waar midden in het centrum een gedrocht tussen de winkels verscheen. Winkeliers waren witheet van woede over deze ‘bunker’.

Zo erg is de situatie in Mantgum zeker niet: hier verrees het trafostation op vele meters van de dichtstbijzijnde huizen. Sommige mensen halen dan ook hun schouders op: is dat nu werkelijk zo erg, zo’n nuttig gebouwtje in je straat?

Misschien niet, maar de kwestie raakt wel een ander pijnpunt. Politieke partijen overladen dorpelingen al jaren met beloften over de o zo belangrijke mienskip, die van-onderen-op in alle ontwikkelingen bijtijds wordt ‘meegenomen’ voor een ‘optimaal draagvlak’. Daar wen je als burger aan: je verwacht dus dat je vroegtijdig wordt uitgenodigd om mee te praten over veranderingen in je straat.

'Verhalen zoals in Mantgum horen we de komende jaren waarschijnlijk vaker, want Friesland krijgt nog veel meer nieuwe trafohuisjes'

Die eis stelde de Leeuwarder gemeenteraad ook aan de bouw van spiritueel centrum Nijkleaster in Hilaard. Het gemeentelijke weggetje hiernaartoe wordt straks drukker en loopt pal langs het terras van teleurgestelde buren. Mogelijk rijden er straks wel 200 auto’s per dag overheen. Wettelijk is dat geen probleem, maar GBL, CDA en D66 uitten deze maand scherpe kritiek bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. Ze vonden dat buren er vroeger en intensiever bij betrokken hadden moeten worden.

Akkoord, maar waarom bleef het dan stil rond het trafohuisje in Mantgum? Geen enkele partij vroeg er publiekelijk aandacht voor. Opmerkelijk, omdat de gemeente en Liander duidelijk zonder buurtinspraak een bouwplek hadden uitgekozen.

Verhalen zoals in Mantgum horen we de komende jaren waarschijnlijk vaker, want Friesland krijgt nog veel meer nieuwe trafohuisjes. In de toekomst wil Den Haag ook andere soorten bouwwerken vrijstellen van vergunningplicht. Dat vergroot de kans op burenruzies.

Als lokale politici slim zijn, springen ze hier bovenop. Ze zien immers graag beleid van-onderen-op. Dan kun je maar het beste klein beginnen. Bijvoorbeeld door te eisen dat de mienskip vooraf mag meepraten over de zoektocht naar bouwplekken voor trafohuisjes.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar