Om De Hem kun je heen | column Pieter de Groot

Het Goutumer Aldlân heet nu De Zuidlanden. Waarom geen Súdlannen? Goutum heeft een wijk die Goutum-Súd heet. En ten westen van de Overijsselseweg verrijst Middelsee, geen Middelzee. De wegen van het Leeuwarder gemeentebestuur zijn ondoorgrondelijk. Werk aan de winkel voor de Topografische Wurkgroep, al geef ik haar weinig kans.

Pieter de Groot.

Pieter de Groot. FOTO LC

Want behalve ondoorgrondelijk kunnen bestuurders ook hardleers zijn. Dat leert de jarenlange strijd voor een ongestoorde Hounspolder in De Hem, het laatste buurtschap in De Zuidlanden, dat van de gemeente moet worden ontgroend. Tot en met donderdag lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage en kon men nog reageren. De strijd is dus nog niet beslist, de strijders liggen moe gebeukt in de touwen.

Nieuws

menu