Nog veel vragen

LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam. FOTO LC

Met de start van de vaccinatie van verpleegkundigen begint weer een nieuwe fase van de coronacrisis. Een fase waarin veel vragen blijven.

Communicatie en transparantie zijn essentieel tijdens de bestrijding van een pandemie. De journalistiek moet vragen stellen aan de instituties over zaken die van groot belang kunnen zijn voor de burger. Over het algemeen verloopt het contact met de Friese instanties goed. Toch zijn er nog een aantal terugkerende vragen waar we niet echt goed antwoord op krijgen, terwijl die toch echt relevant zijn voor onze lezers. Vijf voorbeelden.

Waarom kunnen we geen verslag doen uit de ziekenhuizen?
Anders dan ziekenhuizen elders in het land laten staan ze niet toe dat de LC met eigen ogen komt waarnemen hoe de coronazorg en de zorg daaromheen functioneren. Als het voor promotiedoeleinden is, blijken de media dikwijls van harte welkom.

Waarom worden burgers beperkt geïnformeerd?
De GGD, die precies in kaart heeft waar mensen besmet zijn, doet niet gauw uitspraken over uitbraken vanwege privacy. Communicatie over uitbraken is de verantwoordelijkheid van instellingen, scholen of gemeenten zelf. Veelal volstaan ze alleen met het informeren van de direct betrokkenen.

Waarom heeft de ouderenzorg niet één aanspreekpunt?
De ouderenzorg heeft aan het begin van de coronacrisis de krachten gebundeld in een regionaal overleg. Maar er is geregeld niemand die kan vertellen wat er besloten is en wat het plan is. De ouderenzorginstellingen verwijzen voor nadere info naar de GGD. En die verwijst weer naar de instellingen.

Wie liggen er in de ziekenhuisbedden?
De belangrijkste info voor het volgen van het verloop van de crisis is de bezetting van de ziekenhuisbedden. Friese ziekenhuizen willen echter geen info geven over de bezetting met Covid-patiënten op de ic en de verpleegafdelingen per Fries ziekenhuis.

Wat zijn de onderliggende cijfers?
Hetzelfde geldt voor andere feitelijke cijfers, zoals het afschalen van de reguliere zorg, het percentage ziekteverzuim of het percentage personeel dat zich heeft laten vaccineren. De ziekenhuizen communiceren dit bij voorkeur alleen gezamenlijk in noordelijk verband, niet uitgesplitst per ziekenhuis.

Bovenstaande punten zijn geen verwijten aan GGD, ziekenhuizen of Veiligheidsregio. We willen alleen zo’n compleet mogelijk beeld schetsen en hebben daar meer informatie voor nodig..

hoofdredactie@lc.nl

Nieuws

menu