Nog niet versoberen

Al weken zo niet maanden wordt er gewaarschuwd voor de stilte voor de storm. Foto: Lex van Lieshout

Al weken zo niet maanden wordt er gewaarschuwd voor de stilte voor de storm. In mei, als veel werkgevers het vakantiegeld moeten uitkeren, zou Nederland overspoeld worden door een golf van faillissementen, zo klonk het eind maart, kort na het begin van de coronacrisis.

Toen die golf uitbleef, verlegden voorspellers de tsunami van omgevallen bedrijven naar september, na het einde van de zomervakantie. Er werd zelfs begonnen met het opleiden van extra curatoren om al die faillissementen in goede banen te leiden.

Ook nu blijkt dat voorspellen niet eenvoudig is, zeker als het over de toekomst gaat. Ruim acht maanden na het begin van de coronacrisis bevat het Centraal Insolventieregister van de rechtbanken nog steeds amper faillissementen. Het aantal bedrijven dat in deze periode bankroet is gegaan is historisch laag. Zelfs lager dan in economische bloeiperiodes.

In plaats van dat dit gegeven tot vreugde stemt, is de redenatie meer van: dit kan niet waar zijn. Blijkbaar, zo wordt gezegd, zijn de Nederlandse steunmaatregelen zo ruimhartig dat zelfs de zwakste bedrijven het kunnen uitzingen. Dat is niet juist. De steun mag dan gul zijn, het merendeel van de werkgevers in zwaar gedupeerde sectoren als horeca, toerisme en evenementen moet wel degelijk diep in de buidel tasten en interen op de reserves. De conclusie moet eerder zijn dat deze sectoren er voor de coronacrisis ijzersterk voor stonden, daardoor goed bestand zijn tegen zware tegenwind en nu vechten voor hun voortbestaan.

Niettemin vindt het Centraal Planbureau (CPB) dat het kabinet de versobering van de noodsteun moet doorzetten. Anders blijft de overheid bedrijven op de been houden die op termijn toch bankroet gaan. En de werknemers van deze bedrijven worden dan niet gestimuleerd om elders werk te zoeken, aldus de rekenmeesters. De versobering houdt onder meer in dat het kabinet volgend jaar de criteria voor de loonsubsidie in twee stappen aanscherpt. Zo wordt per 1 januari de minimale omzetdaling om voor loonsubsidie in aanmerking te komen verhoogd van 20 naar 30 procent.

Het kabinet staat echter onder grote druk van de Kamer en de werkgevers- en werknemersorganisaties om af te zien van de versobering te meer omdat er weer aangescherpte maatregelen zijn gekomen, vooral richting horeca. Binnenkort komen Rutte en de zijnen met een reactie.

Er valt veel voor te zeggen om de beoogde aanpassingen nog even uit te stellen. De doel van de versobering om te prikkelen is ook niet nodig. Bedrijven en werknemers beraden zich al volop op hun nieuwe toekomst. Zeker nu het corona-vaccin en de extra testcapaciteit in aantocht zijn, zou het zonde zijn om alsnog een tsunami van faillissementen te veroorzaken.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de  Leeuwarder Courant  reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar  commentaar@lc.nl  .

 


Nieuws

menu