Nesten

Hoera, de eerste harde woorden over de weidevogels zijn alweer gevallen. De Friese gedeputeerde Douwe Hoogland wil dat boeren die tot nog toe probleemloos over nesten heen konden maaien eindelijk eens werk gaan maken van de weidevogelbescherming.

Jantien de Boer.

Jantien de Boer. FOTO NIELS WESTRA

En oei, au, ja, het zweet staat me alweer in de handen. Want er zijn heus veel boeren die allang samen met vogelwachters en weidevogelregisseurs zorg dragen voor de weidevogels in hun landerijen, maar er zijn er ook genoeg die de regels aan hun laars lappen.

Volgens de Wet Natuurbescherming ben je verplicht om te stoppen als de kieviten en grutto’s schreeuwend boven de triple-maaier hangen maar ieder voorjaar weer worden er nesten en kuikens verpulverd. Het mag niet, maar het gebeurt wel en als je er iets van zegt ben je een boerenhater.

Vorig jaar nog passeerde ik een weiland dat met gezwinde spoed werd gemillimeterd terwijl een stel kieviten jammerend rondvloog. Even overwoog ik om voor de maaimachine te gaan liggen omdat de Friese milieudienst Fumo, die de regelgeving moet controleren, al jaren en jaren en jáááren onderbezet is maar ik durfde niet.

In Den Haag, en ook in Friesland, gaat het steeds vaker over kringlooplandbouw en natuur-inclusief boeren, maar in werkelijkheid gaat de intensivering in het boerenland gestaag door.

Even overwoog ik om voor de maaimachine te gaan liggen, maar ik durfde niet

Vorige maand nog maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat de stikstof-productie van de melkveehouderij in 2020 met 3,6 procent is gestegen. Nederland telt weliswaar minder koeien dan voorheen, maar omdat de dieren meer krachtvoer en eitwitrijk gras te vreten krijgen geven ze meer melk. En al dat gras en krachtvoer en al die mest die er het gevolg van is, hebben hun weerslag op het boerenland waar vogels nog steeds proberen te nestelen.

Daarom is het hartstikke lief dat gedeputeerde Hoogland nu wil dat alle boeren voordat ze gaan maaien, hun land door ‘deskundigen’ op nesten laten controleren.

Het is alleen wel jammer dat hij die controles bij vrijwilligers wil neerleggen. ,,Nee ik doe het echt niet’’, zei een kenner toen ik het er met hem over had. Wat als hij straks ‘nee’ moest zeggen tegen een boer die wilde maaien? ,,Dan zijn de poppen aan het dansen.’’

Ik dacht na over de poppen die aan het dansen waren en over de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) die al jaren de tactiek van meepraten en vertragen hanteert. Volgens woordvoerder Jan Teade Kooistra gaan de plannen van de gedeputeerde ,,veel te ver’’. Hij waarschuwt alvast voor een opstand.

Ik hoorde de trekkers al ronken. Ik zag commissaris Arno Brok de koffie alweer inschenken. En ik las dat gedeputeerde Hoogland zei dat de boerensector al jarenlang gevraagd is om met plannen voor weidevogelbescherming te komen.

Al die tijd gebeurde er niks. En nu weer roept LTO’er Kooistra dat gedeputeerde Hoogland gewoon een hekel heeft aan boeren.

Je kon erop wachten.

En nee, ik zie ook niet hoe het systeem gestopt kan worden door vogelwachters. Ik denk dat we Den Haag nodig hebben. En Europa. En keiharde mannen en vrouwen van de Fumo met verrekijkers en bonnenboekjes.

Ondertussen ben ik benieuwd naar de vergadering in Provinciale Staten over de plannen van Hoogland. Eens kijken wat de heren en dames politici echt over hebben voor de zogenaamde groene circulaire vijf-sterren-landbouw in it Heitelân die ons al zolang wordt beloofd.

jantien.de.boer@lc.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Column
Weidevogels