Natuurinclusieve gekte

De provincie Fryslân draagt de natuurinclusieve landbouw een warm hart toe. Sterker nog, deze vorm van landbouw is zo’n beetje bedacht aan de Tweebaksmarkt. Sindsdien is het begrip ook rap ingeburgerd in de rest van Nederland.

Fryslan wil natuurinclusieve landbouw stimuleren

Fryslan wil natuurinclusieve landbouw stimuleren FOTO OANE VENEMA

Natuurinclusieve landbouw is zonder meer toe te juichen. Het gaat om een landbouw die in harmonie werkt met natuur, milieu en landschap zonder dat dit ten koste gaat van de portemonnee van de boer of gepaard gaat met veel subsidies. Daar kan niemand op tegen zijn.

Onderwijsinstellingen en de advies- en projectbureaus voor landbouw- en natuurorganisaties zijn uiteraard op de hoogte van die belangstelling. Ze weten ook dat de provincies redelijk in de slappe was zitten dankzij destijds de verkoop van de aandelen NUON en Essent. Bovendien ligt er een hoop Europees geld op de plank voor plattelandsbeleid. Dit alles heeft geleid tot een ware hausse aan project- en onderzoeksvoorstellen met warme woorden over duurzaamheid, biodiversiteit, robuust- en toekomstbestendigheid.

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân wilde onlangs wel eens weten om hoeveel projecten het onderhand eigenlijk gaat. Vrijdag werd de uitkomst gepresenteerd en het blijken er maar liefst 111 te zijn! 111 projecten die afgerond, in uitvoering of nog in ontwikkeling zijn. Vooral de bodem mag zich verheugen in een grote belangstelling.

De reactie van gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) op dit enorme aantal is merkwaardig. In plaats van de kritische vraag op te werpen of dit niet een beetje te veel van het goede is, ziet Fokkinga louter voordelen. Hij jubelt dat Friesland ,,brûzet fan de eksperimentele projecten’’ en dat de provincie ,,ek yn de transysje nei de natuerynklusive omrinlânbou koprinner wêze wol en kin”.

Het is echter een misverstand om te denken dat de hoeveelheid projecten bepalend is voor het succes. De inventarisatie zou daarom niet alleen gebruikt moeten worden om de kennis over natuurinclusieve landbouw te delen, maar ook om te bepalen of er ook sprake is van overlap. Niet alleen op Friese schaal, maar ook landelijk. Want uiteraard is niet alleen Fryslân bezig met natuurinclusieve landbouw, ook andere provincies willen er goede sier mee maken.

Van 2012 tot 2018 trok Fryslan circa 21 miljoen euro uit om de landbouw te verduurzamen. Dat is inclusief Europees geld. De Noordelijke Rekenkamer schreef er begin juli een vernietigend rapport over. Er was veel te weinig zicht op de resultaten en het nut van de subsidies.

Met de nu bepleite natuurinclusieve landbouw lijkt de provincie dezelfde fout te maken. De stortvloed aan experimenten en onderzoeken is deels weggegooid gemeenschapsgeld en werkt eerder verstikkend dan verrijkend.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar  commentaar@lc.nl  .


 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar