De levensles van heiligen | column Anne Goaitske Breteler

Eerder schreef ik hier al eens over heiligen in een seculiere wereld. Over wie die plekken opvullen wanneer het geloof andere vormen aanneemt. Heel even lijkt het echter, alsof we weer plaats gaan nemen in de kerkbanken. Onze hoofden dezelfde kant op, richting de mis op het Sint-Pietersplein in Rome. Want zondag wordt daar de Friese Karmelietenpater en oorlogsheld Titus Brandsma heilig verklaard.

Anne-Goaitske Breteler.

Anne-Goaitske Breteler. FOTO LC

Jarenlang fietste ik langs de Bonifatiuskapel op mijn weg naar de middelbare school in Dokkum. Onwetend van de man die gewedijverd had om deze plek tot een bedevaartsoord te maken. Ik had geen idee van de reliekschrijn in de vorm van een stuk pij van Brandsma, die daar in een pompeblêden schaal bewaard wordt. Pas toen de affiches van het muziektheater TITUS verschenen, begon de naam een betekenis te krijgen.

Nieuws

menu