Laat het geld maar stromen, de kerk is geen beleggingsfonds | LC commentaar

De roeping van de kerk is tweeledig, men wil Gods woord verkondigen en dienstbaar zijn aan natuur en samenleving. Maar wat te doen als er steeds minder mensen in de kerkbanken zitten om te luisteren?

De kerk van Lippenhuizen.

De kerk van Lippenhuizen. Foto LC/Erwin Boers

Krimp en vergrijzing zorgen ervoor dat het stil wordt in de protestantse kerken: slechts 8,5 procent van de leden is jonger dan 40 jaar. Kerkbesturen zinnen natuurlijk op manieren om jeugd alsnog aan zich te binden, maar dat lijkt een gelopen race, want het aantal Nederlanders dat niet gelovig zegt te zijn, dat het geloof afwijst of aan het bestaan van God twijfelt, blijft stijgen, jaar in, jaar uit. Inmiddels, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek eind vorig jaar, rekenen 6 op de 10 Nederlanders zich niet tot een religie of levensbeschouwing. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de jaren zeventig.