Na de dood

Een idee van oud-collega Willem Altena is inmiddels meer dan tien jaar een vertrouwde plek in deze krant. Elke vrijdag verschijnt een in memoriam. Begonnen we aanvankelijk wat voorzichtig met het voornemen om ‘gewone’ Friezen uit te luiden met hun levensverhaal, al gauw bleek de rubriek goed gelezen te worden en bleken de verhalen voor het oprapen te liggen.

Maria Del Grosso.

Maria Del Grosso. FOTO ANNET EVELEENS

Van tweewekelijkse verschijning ging de rubriek over naar wekelijks. Een vast team van vier tot vijf redacteuren levert bij toerbeurt een aflevering. Deze collega’s meldden zich destijds vrijwillig en hebben ervaren dat het ook heel mooi is om zo’n rubriek te mogen verzorgen.

Het idee erachter is dat bekende Friezen uit de bestuurders-, kunst- en ondernemerswereld altijd wel herdacht worden in de krant. Maar er zijn zoveel provinciegenoten die meer betekend hebben voor hun omgeving en die verdienen ook een plek.

Bij overlijden van bekenden in of buiten de provincie moet de redactie onverwacht aan de slag om een actueel in memoriam te leveren. Dat deden we de afgelopen weken bijvoorbeeld na het overlijden van Joop Mulder en Hans de Boer. Verslaggevers van respectievelijk de cultuur- en de economieredactie worden dan verzocht in de archieven te duiken en rond te bellen om reacties.

Voor de wekelijkse rubriek houdt de groep redacteuren de pagina’s met rouwadvertenties in de gaten, de streekkranten, dorpsbladen en tips die binnenkomen via collega’s of per mail of telefoon.

Want u als lezer mag gerust iemand bij ons aandragen. Zo vroeg iemand telefonisch eens hoe we bepalen wie er in de rubriek komen. Over haar overleden moeder was wel een verhaal te vertellen. Het bleek een waardevolle tip die tot een nieuwe aflevering leidde.

De Leeuwarder Courant heeft een naam hoog te houden als het om verlies van naasten gaat. Nog altijd vormen wij hét podium voor rouwadvertenties. Van familie uiteraard, maar ook van vrienden, werk, school en verenigingen.

Onze ‘Rotterdammer in Leeuwarden’ wees er in zijn laatste column op. Daniël Coenen uit Rotterdam verhuisde naar Leeuwarden en beschrijft hoe hij zijn overstap van de Randstad naar Friesland ervaart. Zijn column verschijnt niet in de krant, maar elke dinsdag op onze website. ,,Overal waar ik woonde, las ik de krant. Rouwadvertenties als in de Leeuwarder Courant zag ik nergens. Het zijn er vaak meerdere per persoon. Mensen maken er werk van. Het laat vaak een rijk geleefd leven zien.’’

Ooit werden we gebeld door iemand die er zelf werk van wilde maken. De vrouw in kwestie kondigde haar eigen einde aan en verzocht op diezelfde dag met een in memoriam in de krant te willen. Zij kon wel vertellen wat erin moest.

Dan moet je als journalist wel even slikken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Achter de kolommen