Muziekonderwijs is in de versukkeling geraakt | opinie

 ‘Zang en muziek zijn belangrijk voor jong en oud.’

‘Zang en muziek zijn belangrijk voor jong en oud.’ Foto: ANP

Zondag 23 april gaf het bekende Westlands Mannenkoor een concert in de Trinitas(kerk) in Heerenveen. Hier werkte ook het Stellingwerfkoor uit Wolvega aan mee onder leiding van dirigent dhr. Lars Mulder.

Na afloop vroeg de voorzitter ondergetekende om een slotwoord in het Fries te houden. Hierbij heb ik de aandacht van de volle Trinitas (750 personen) gevraagd voor de situatie van het zangonderwijs in het basisschoolonderwijs.