LC Commentaar | Mooi en lelijk Nederland: bagger op Facebook om hulpactie voor Oekraïne

Mooi en lelijk – beide kanten van Nederland worden zichtbaar gemaakt door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In het gisteren verschenen rapport Continu Onderzoek Burgerperspectieven wordt beschreven hoe Nederlanders aankijken tegen de wereld om hen heen.

Drukte bij de inzamellocatie in Leeuwarden.

Drukte bij de inzamellocatie in Leeuwarden. Foto: Niels Westra

We zijn bezorgd over de democratie, vinden dat de toon in het maatschappelijke en politieke debat te zeer verhardt en maken ons daarom zorgen over de polarisatie in de samenleving.