Berichtgeving over het Midden-Oosten: balans zoeken in een mijnenveld

LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam. FOTO LC

Wat er ook gebeurt in het Midden-Oosten, er zijn altijd boze lezers die vinden dat we een kant kiezen. Terwijl we de balans juist zoeken.

De week begon met een aantal felle mails van lezers die hun beklag deden over berichtgeving rond de escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Een lezer viel over de kop van de krant van dinsdag: ‘VS weer dwars in VN over Israël’. Noodgedwongen moet een kop complexe zaken kernachtig samenvatten. In dit geval waren de Verenigde Staten voor de derde keer niet akkoord gegaan met een gezamenlijke verklaring van de VN-Veiligheidsraad. ‘Weer’ sloeg op de herhaalde pogingen om een resolutie aan te nemen. De lezer zag dat anders: ‘Uit een dergelijke tendentieuze kop (weer dwars, de resolutie gaat niet alleen over Israël, maar over de strijdende partijen) blijkt in ieder geval waar de sympathie ligt van de LC.’

Een andere lezer ging verder en beschuldigde de krant van antisemitisme, vanwege de spotprent van Joep in de krant van woensdag 12 mei. Ik heb uitgelegd dat het de opdracht van politieke tekenaars is om de actualiteit te vangen in tekeningen die satirisch dan wel spottend zijn. Het is een journalistieke uiting. Net als met scherp geschreven columns kunnen die tekeningen soms schuren.

„Israël is een mijnenveld”, antwoordt chef eindredactie Dick van Bolhuis op mijn vraag hoe zijn team van buitenlandredacteuren omgaat met de berichtgeving rond het regelmatig oplaaiende conflict. Van Bolhuis: „De eindredactie houdt er rekening mee dat alle partijen de berichtgeving proberen te kleuren in hun voordeel. We proberen zo feitelijk mogelijk te blijven. Als de Israëlische autoriteiten melden dat een gebouw wordt beschoten omdat er een terroristische organisatie is ondergebracht, dan schrijven we dat met bronvermelding op. Dat doen we ook als de bewoners van datzelfde gebouw melden dat er een familie is omgekomen en dat er alleen maar gezinnen wonen. Een en ander staat liefst in hetzelfde bericht.”

'Israël is een mijnenveld'

Het doel is om neutraal verslag te doen van het nieuws. Daarbij kiezen we verschillende bronnen. Denk aan persbureaus, correspondenten maar incidenteel ook met inzet van eigen redacteuren en commentatoren. Van Bolhuis: „Met feitelijke berichten, over het conflict, over de (politieke) reacties uit Europa en de VS, maar ook met af en toe een duidend stuk voor diegenen die het spoor bijster dreigen te raken. Zo hadden we vorige week een uitgebreide productie over hoe de Palestijnse kwestie is ontstaan, inmiddels decennia geleden.”

Vrijdag werd bekend dat er een bestand is tussen de strijdende partijen. Ook voor ons een goed moment om de balans op te maken over hoe we verslag hebben gedaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Achter de kolommen