Achter de kolommen | Meer positiviteit over LC Arabisch graag

Maarten Pennewaard.

Maarten Pennewaard. Foto: Annet Eveleens

CNN en de BBC doen het, waarom de LC niet? Met die prikkelende uitspraak lanceerde Abbas Nashad vorige week een Facebookpagina met berichten uit de LC in het Arabisch.

Soms ontstaan nieuwe dingen volstrekt toevallig – en dat is in dit geval ook zo. Abbas, geboren in Syrië, werkte als journalist in Iran en Syrië, maar vluchtte in 2018. Hij kwam uiteindelijk terecht in Leeuwarden, waar hij bij het Friesland College het Nederlands onder de knie probeerde te krijgen. Om het tempo te versnellen en vanwege zijn achtergrond vroeg de school of Abbas op de redactie zou mogen meelopen.

Hier ontstond het idee dat leidde tot de Facebookpagina LC Arabisch. Uit eigen ervaring wist Abbas dat mensen in asielcentra vaak weinig weten over de regio waar ze zijn beland, maar wel nieuwsgierig zijn. Ook zijn ze benieuwd naar mogelijke activiteiten. Hetzelfde geldt voor statushouders.

Taal onder de knie

In Friesland wonen naar schatting een paar duizend mensen met een Arabische achtergrond. In het maatschappelijk debat gaat het vaak over de noodzaak tot integratie en het leren van de Nederlandse taal. Maar voordat iemand het Nederlands echt onder de knie heeft en het nieuws in een nieuwe taal goed kan volgen verstrijkt er veel tijd.

De Facebookpagina met korte artikelen over zaken als wonen, werken en recreëren is daarom een interessant concept, vonden en vinden we op de redactie. Met de charme van de eenvoud: Abbas selecteert de berichten en vertaalt ze, onze voormalig stagiair Diana Al Mouhamad checkt of de vertaling klopt.

Niet iedereen blij

De aankondiging leidde tot verschillende reacties. Het Radio 1 Journaal keek met een positieve blik: wat een interessant en leuk idee! Abbas en redactiechef Walter Monster, die het project begeleidt, waren maandagmorgen in de uitzending om erover te vertellen.

Helaas was niet iedereen blij. Op sociale media lieten mensen onverdraagzame boodschappen achter. De LC zou zich moeten schamen! We zouden op de hurken gaan voor de islam en buigen voor discriminatie van vrouwen en homo’s door dit initiatief. En we zouden de inburgering juist tegengaan door nieuws in het Arabisch aan te bieden.

Dit zijn natuurlijk geen hele doordachte opmerkingen. Naar onze bescheiden mening leveren de vertaalde berichten juist een bijdrage aan de inburgering van mensen die wel nieuwsgierig zijn naar hun omgeving maar de taal nog onvoldoende beheersen.

Het een gaat niet ten koste van het ander

Er waren ook reacties waarin mensen betoogden dat de aandacht voor het Arabisch ten koste gaat van de aandacht voor het Fries. Met permissie: dit verwijt raakt kant noch wal. Friesland en aandacht voor het Fries zitten in het dna van deze krant. We hebben structureel aandacht voor het Fries, citeren mensen die de tweede rijkstaal spreken zo en doen ons uiterste best ontwikkelingen over de Friese taal zo goed mogelijk te volgen en te duiden. Het een gaat niet ten koste van het ander.

Maar de wereld verandert en ook in Friesland wordt de bevolkingssamenstelling gevarieerder. In deze provincie spreken enkele duizenden mensen Arabisch. Het zou pas slecht zijn als de Leeuwarder Courant daar geen oog voor heeft. Een beetje meer positiviteit over LC Arabisch mag daarom best.

Maarten Pennewaard is interim-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant

Reageren? hoofdredactie@lc.nl