Meer of minder corona?

Het was een bont gezelschap dat zich dinsdag in de Tweede Kamer keerde tegen het kabinetsplan om ook jongeren van 12 tot 17 jaar op te roepen zich te laten vaccineren tegen corona. Onder andere PVV, Denk, SGP en ChristenUnie vinden het maar niks, ook al ligt er een duidelijk advies van de Gezondheidsraad om dit wel te doen en hebben kinderartsen zich achter vaccinatie geschaard.

Foto:

Foto: AFP via Getty Images

‘Ethisch onverantwoord’, ‘koehandel met kinderen’ en ‘principieel onjuist’ betoogden de tegenstanders. Dat zijn grote woorden, dus is het goed om nog even in herinnering te roepen hoe het leven van deze groep jongeren, scholieren, meer dan een jaar volkomen ontregeld is geweest door de pandemie. Schoolsluitingen, geen sport of sociale activiteiten. De rapporten waarin de effecten hiervan op het welbevinden van deze jongeren worden geschetst liegen er niet om.

Dit argument voert de Gezondheidsraad ook aan, onder de noemer ‘indirecte gezondheidswinst’. Vaccinatie van deze groep zal ertoe leiden dat het virus minder circuleert met als gevolg ,,een kleinere kans op beperkende maatregelen die een negatieve invloed op hen hebben, zoals quarantaine voor schoolklassen of het sluiten van scholen’’.

Jongeren hebben overigens zelf een grote stem in het geheel. Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zelf besluiten of ze zich willen laten vaccineren. Voor kinderen tussen 12 en 16 is de gedachte dat ouders aan de keukentafel een gesprek voeren met hun zoon of dochter. In de hoop dat zij het eens worden over wel of geen prik halen – maar als dat niet lukt heeft hun kind het laatste woord.

'Vaccineren van jongeren is ‘zinvol en verantwoord''

Vaccineren van kinderen draagt bij aan een betere groepsimmuniteit. Hoewel de vaccinatiegraad in Nederland best hoog ligt, is dit coronavirus een veelkoppig monster. Terwijl de besmettingen gigantisch zijn gedaald – dankzij de wereldwijde vaccinatieprogramma’s – wordt er links en rechts al gewaarschuwd voor nieuwe varianten die na de zomervakantie de kop op kunnen steken.

De dreiging van nieuwe lockdowns is afschrikwekkend, de coronapandemie is in economisch, maatschappelijk en sociaal opzicht de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

‘Zinvol en verantwoord’, met die woorden vat de Gezondheidsraad zijn advies samen. Minister Hugo de Jonge neemt het over. Daar zou je je als parlementariër achter kunnen scharen. Maar ook de Tweede Kamer is tegenwoordig een veelkoppig monster, en dus is er grote drang tot profileren. De vraag is: in welk belang?

Waar Wilders in het parlement sprak van koehandel, had hij beter de vraag kunnen stellen: ‘Willen we meer of minder corona? Minder? Dan gaan we dat regelen.’

En het zelfbeschikkingsrecht, waar confessionele partijen zo graag aan refereren, is een groot goed – maar niet het grootste, als je deel uitmaakt van een samenleving. In een pandemie moeten persoonlijke opvattingen soms even wijken. In ons aller belang, zodat we straks gezond en wel weer onbekommerd van mening kunnen verschillen.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar