Maastricht

Eerst waren het zes studenten met wie ik vrijdag zat te praten, na afloop waren er nog maar vijf. Niemand had gemerkt dat Rutger, nummer zes, hem tijdens het gesprek was gesmeerd.

Asing Walthaus

Asing Walthaus FOTO: ANNET EVELEENS

,,Naar bed denk ik’’, opperde een en riep: ,,Rutger! Rutger!’’ de gang in. Er kwam geen reactie.