Het litteken van Schiermonnikoog: stroomkabels nodig voor duurzame toekomst

Stop de stroomkabels onder Schier. Dat is kort door de bocht de inhoud van een petitie die al is ondertekend door zo’n 24000 mensen. Het document is opgesteld door de werkgroep Horizon Schiermonnikoog, eilandbewoners, liefhebbers van het eiland en leden van natuurorganisaties.

Affiche tegen het plan om stroomkabels door Schiermonnikoog te laten lopen.

Affiche tegen het plan om stroomkabels door Schiermonnikoog te laten lopen.

Ze begrijpen dat het bouwen van een windpark op zee (klaar in 2027) noodzakelijk is maar ze zijn het niet eens met het tracé van de dikke stroomkabels. Die gaan volgens de plannen namelijk dwars door een uniek natuurgebied. Dat kan niet, vinden de opstellers: ‘Juist dáár meerdere keren willen gaan graven, baggeren en boren met immens materieel getuigt van gebrek aan kennis en respect voor die natuur. De duinen zullen verzwakken en een deel van de befaamde Balg en de kwelders kunnen wegspoelen.’ De ingreep maakt, vinden ze, een litteken in de natuur.

Nieuws

menu