Liever een écht bos als nalatenschap

'Er zouden in Friesland wel 2500 voetbalvelden aan bos aangeplant kunnen worden.' FOTO ARCHIEF LC Foto: LC/Jan de Vries

Mooi dat er veel geld beschikbaar is voor het wandelende bos van Bosk. Maar trek dan ook de beurs voor stilstaande, blijvende bomen.

Afgelopen tijd is veelvuldig het idee van het wandelende bos, Arcadia-project Bosk , in het nieuws geweest. Een imposante hoeveelheid bomen, 1500 in getal, gaat een jaar lang aan de wandel door Leeuwarden. Een festival van formaat. En dat mag ook wat kosten, getuige het budget van 7,5 miljoen euro.

De organisatoren willen een beroep doen op het publiek om na te denken over de toekomst. Over wat we onze kinderen nalaten. Een toekomst, die – zoals terecht wordt opgemerkt – wel eens niet zo paradijselijk wordt als we nu niet ingrijpen.

En ingrijpen kunnen we. Een van de vele manieren waarop we dat kunnen doen, is door het aanplanten van bomen. Niet aan de wandel, maar op een vaste plek en dat voor een hele lange tijd. Tijd die nodig is om CO2 uit de lucht te halen en op te slaan. Het liefst voor eeuwig.

Serieus budget

Daarnaast zorgen bomen voor meer biodiversiteit en krijgen stilstaande bomen in Friesland bezoekersaantallen – zeker nu - die vergelijkbaar zijn met de verwachtingen voor het Bosk -festival. Logischerwijs zou je dan ook verwachten dat er stevig bomen worden aangeplant, met een serieus budget om dit mogelijk te maken. Als programmaleider Biodiversiteit en Natuur bij de Friese Milieu Federatie kan ik zeggen dat we dat voor elkaar proberen te krijgen.

Als medeondertekenaar van het klimaatakkoord, waarin landelijk 52 miljoen euro werd gereserveerd voor bos, leek de tijd rijp om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Nu, twee jaar later, weet niemand of dit geld nog beschikbaar is of nog komt en is er nog geen boom de grond in gegaan.

Ook dichter bij huis, in Friesland zelf, zijn er ambitieuze plannen in voorbereiding voor meer bosaanplant. In een voorstudie is een inschatting gemaakt dat er wel eens 2500 voetbalvelden aan bos aangeplant zouden kunnen worden. Toch ontbreekt ook hier enig vooruitzicht dat er geld beschikbaar voor wordt gesteld.

Plan Boom

Voor de uitvoering moet dan ook worden gevreesd. En dat terwijl zich legio particulieren bij de Friese Milieu Federatie melden die op eigen grond bomen willen planten, gemeenten gronden ter beschikking stellen en boeren in de Noardlike Fryske Wâlden staan te trappelen om extra bomen aan te planten. Telkens moeten we hen teleurstellen omdat de financiering nog niet rond is.

Om toch aan de slag te gaan met een minimaal budget werken we met Urgenda aan ‘Plan Boom’, door overtollige fruitbomen een tweede kans te geven. Gaan we met vele vrijwilligers de bossen in om jonge zaailingen te oogsten om elders weer bos te laten worden. Allemaal om nog iets te kunnen doen zolang er geen cent voor het aanplanten van bomen ter beschikking wordt gesteld.

Iedereen weet dat als we werkelijk de grote noodzakelijke stappen willen maken er geld nodig is. Nu er voor festiviteiten ruimhartig de portemonnee wordt getrokken, wordt pijnlijk duidelijk waar de prioriteiten liggen. Die liggen niet bij het aanplanten van bomen.

Nalatenschap

Begrijp me goed. Ik gun iedereen zijn festival en zeker een festival waarbij een urgent maatschappelijk thema in de schijnwerpers wordt gezet. Ik juich dat toe. Toch voelt dit alsof bij een schip met zware averij eerst een brassband aan boord wordt gelaten om het gat in de romp aan alle passagiers onder de aandacht te brengen. Om er vervolgens achter te komen dat er geen geld is om het gat te dichten.

Dat is niet de nalatenschap die onze kinderen verdienen. Een werkelijke nalatenschap is een echt bos met echte bomen. Bomen die ons helpen om de klimaat- en biodiversiteitsdoelen dichterbij te brengen. Laten we dan wel de focus leggen op het planten van bomen. Dat we dat dan vervolgens laten vergezellen van een culturele manifestatie lijkt mij een goed idee.

Arnoud de Vries is programmaleider Biodiversiteit en Natuur bij de Friese Milieu Federatie

www.planboom.nl

Nieuws