Leuke Kamervragen om de krant mee te halen | opinie

‘Theo Joekes haalde met zijn vragen bijna alle kranten.’ FOTO ANP

In zijn rubriek ‘Haagse Bluf’ stelt Ton van der Laan het vragen stellen in de Tweede Kamer aan de orde (LC 3 december). Het gaat dan met name om ‘proefballonnetjes’.

In het verlengde hiervan liggen de leuke vragen om in de krant te komen. Een korte bloemlezing.

In 1982 stelt het VVD-kamerlid Theo Joekes aan minister Max van der Stoel de volgende belangrijke schriftelijke vragen:

‘1. Is het waar dat op 16 januari j.l. ter herdenking van de 200-jarige betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten dit feit door Nederland is gevierd met het aanrichten van een rijsttafel?

2. Acht ook de minister de rijsttafel een symbool van het Nederlands koloniaal verleden?

3. Beseft de minister wel dat de Verenigde Staten zich nog levendig bewust zijn van hun verleden als kolonie van Groot-Brittannië.

4. Acht de minister het daarom niet betreurenswaardig dat juist een rijsttafel werd geserveerd. Zo ja, wil hij dan stappen ondernemen om te zorgen dat iets dergelijks in 2082 niet meer voorkomt.’

Joekes haalde met deze vragen bijna alle kranten en mocht een en ander nog toelichten in de tv-show van Sonja Barend.

IJstransplantaties

In 1996 stelden de D66-kamerleden Gerrit Ybema en Roger van Boxtel in verband met een eventuele Elfstedentocht aan minister Els Borst de vraag of de in Friesland opgedoken ‘wakkologen’ wel erkende medische specialisten waren. Een prangende vraag was ook of voor ijstransplantaties ook vergunningen moesten worden afgegeven op grond van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. Was dat het geval, dan zou dat op korte termijn geregeld moeten worden. ,,De tijd dringt.’’

Kamerlid dat weinig weet

Het vragenrecht is in 1906 ingesteld om buiten de vergadering om de mogelijkheid te geven bij een minister inlichtingen in te winnen. Het is ook een middel om bekendheid te krijgen. De vrijzinnig-democraat P.J. Oud (later VVD) maakte in het begin van zijn loopbaan royaal gebruik van het vragenrecht. Hij temperde het aantal vragen toen na afloop van een spreekbeurt een partijgenoot hem eens vroeg: ,,Bent ú nu het Kamerlid dat zo weinig weet?’’

Alle schriftelijke vragen worden eerst beoordeeld door de Kamervoorzitter en daarna doorgezonden naar de betrokken minister(s). Een enkele keer komt het voor dat vragen niet worden doorgezonden. In vragen van Fred van der Spek (PSP) werd uit militaire dienstgeheimen geciteerd. Deze vragen werden geweigerd.

Niet te leuk

Ook moet men niet al te leuk willen zijn. Na een PvdA-verkiezingsnederlaag stelde het PvdA-Kamerlid Sake van der Ploeg aan de landbouwminister vragen over een bericht over het smokkelen van ezels vanuit België. ,,Is de minister bereid aan te geven waarop gebaseerd is dat er in ons land nog geen ezels genoeg zijn?’’ Ook deze vragen werden geweigerd.

Een Kamerlid was bezorgd over de kosten van het vragen stellen. De minister van binnenlandse zaken werd gevraagd hoeveel het beantwoorden van een Kamervraag kost. Minister Beernink schatte de kosten gemiddeld op duizend gulden. Het prijsbewuste Kamerlid was uitgerekend ‘rijsttafel-specialist’ Theo Joekes.

Dit alles is al weer lang geleden. De kosten van het beantwoorden van serieuze vragen moeten nu aanmerkelijk hoger worden geschat. Het beantwoorden van vrolijke vragen hoeft onder het genot van een kop erwtensoep niet zo veel tijd te kosten.

Gossen Bakker woont in Oosterwolde

Nieuws

menu