Leerling, kan zo'n woord nog wel? | column Asing Walthaus

Het Laks (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) heeft een jaarlijks wisselend bestuur. Dit jaar bestaat het uit Lotte, Lars, Fien, Janouke, Rafke, Cylus en Coen. VWO’ers, op eentje na. Daar bedoel ik niks mee, hadden ze allemaal op het vmbo gezeten dan was het ook fantastisch geweest.

Foto: Annet Eveleens

Foto: Annet Eveleens

Dat schrijven ze ook in hun geruchtmakende taalgids (staat online, 48 bladzijden): zeg liever geen hoogopgeleid en laagopgeleid , want iedereen is evenveel waard. Verder: geen zittenblijvers meer maar mensen die doubleren . Geen achterstandsleerlingen maar leerlingen die minder kansen hebben dan leerlingen met ouders die wetenschappelijk onderwijs hebben gevolgd . En in plaats van Goedemorgen jongens en meisjes is beter: G oedemorgen leerlingen .