Laten we de dreiging van kunstmatige intelligentie niet overdrijven | opinie

‘Wat als zulke systemen steeds meer macht krijgen, zoals een megalomane dictator?’

‘Wat als zulke systemen steeds meer macht krijgen, zoals een megalomane dictator?’ Foto: AFP/Richard A. Brooks

Het idee dat artificiële intelligentie (AI) de mensheid kan bedreigen is niet nieuw. Maar in hoeverre het een werkelijkheid kan worden, blijft een onderwerp van debat.

Onlangs bracht Geoffrey Hinton, een ex-Google-onderzoeker en AI-deskundige, het onder de aandacht. Hij waarschuwde publiekelijk voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digitale superintelligentie. Eerder hebben deskundigen zoals Stuart Russell opgemerkt dat de mensheid tot nu toe AI-rampen heeft weten te voorkomen, vooral vanwege de beperkte intelligentie van de huidige AI-systemen. Maar Hinton wijst erop dat AI-systemen die slim genoeg zijn om doelen te verwerven, de controle kunnen overnemen, en zo een existentieel risico kunnen vormen voor de mensheid.