Laat ons de jongens niet vergeten

'Deze misstanden spelen zich af in het verborgene, ze zijn onzichtbaar.' FOTO SHUTTERSTOCK

Het is hoog tijd om de taboes rond jongensprostitutie te doorbreken de problemen aan te pakken, gemeenten voorop. want het speelt ook hier.

Minderjarige jongens uit jeugdinstellingen worden geronseld voor seksueel misbruik door volwassen en maar weinig mensen lijken zich hier echt wat van aan te trekken. In september verschenen een aantal artikelen in de Leeuwarder Courant over deze schrijnende situatie.

Even schrikt iedereen wakker. Hoe kan dit gebeuren in onze mooie provincie? Toch lijkt deze verontwaardiging maar van korte duur.

Ook de lokale politiek zegt er even bovenop te zitten, maar ook daar zakt de aandacht na verloop van tijd weg. In landelijke verkiezingsprogramma’s wordt er, op een enkele uitzondering daargelaten, bijna nergens met een woord gerept over jongensprostitutie. Zijn we deze jongens vergeten?

Sinds een aantal jaar verdiep ik mij steeds meer in de wereld van jongensprostitutie. Na vele gesprekken is mij een ding duidelijk: we kunnen en mogen deze jongens niet vergeten. Deskundigen op het gebied van jongensprostitutie, zoals de organisaties van Lumens en SHOP, geven aan dat deze jongens te maken krijgen met veel taboes.

In het verborgene

Maria Scali, directeur van SHOP Den Haag, maakt een aantal van deze zaken inzichtelijk. Veel vindt plaats in het verborgene. Bijna nergens in Nederland zijn er bordelen te vinden waar mannen aan het werk zijn, terwijl er naar schatting elk jaar minimaal drieduizend jongens en mannen werkzaam zijn binnen het (illegale)prostitutiecircuit.

Jongens en mannen die in hun werk te maken krijgen met geweldsdelicten doen hier bijna nooit aangifte van. Ze zijn immers zelf illegaal aan het werk, waardoor ze angst hebben voor de gevolgen van contact met de politie.

Duizenden jongens zijn werkzaam in deze sector. Geronseld voor seksueel misbruik. En wij? Wij zwijgen. Maar wat zouden we doen als het zou gaan om onze buurjongen, om ons neefje, of vul maar in wie. Achter al die jongens zit een verhaal, een familie met vaak grote zorgen om het welzijn van deze jongens.

De misstanden waar deze jongens mee te maken hebben spelen zich af in het verborgene, ze zijn onzichtbaar maar dat maakt niet dat ze er niet zijn. Werkt de politiek mee aan de instandhouding van dit taboe door er geen aandacht voor te hebben?

Driedubbel taboe

De hulpverlening aan mannen en vrouwen die (gedwongen) werkzaam zijn binnen de prostitutie verschilt in aanpak. Wat betreft de jongens rust er een driedubbel taboe op prostitutie. Een taboe op mannen binnen de prostitutie en een taboe op homoseksualiteit, maar zeker ook het taboe op slachtofferschap bij mannen.

Het is aan ons als politiek om die taboes te bespreken, te doorbreken en zo ook te zorgen dat deze jongens en mannen de hulpverlening krijgen waar behoefte aan is. Over hoeveel schrijnende zaken moet er in de pers geschreven worden voordat wij overgaan tot actie?

Daarom roep ik alle gemeenten in Nederland op, te beginnen in Leeuwarden, om aandacht te hebben voor dit onderwerp. Wees niet naïef door de te denken dat het alleen elders in het land speelt. Het speelt zich hier af, in onze stad, in onze dorpen, in onze provincie.

Betere samenwerking

De ChristenUnie wil dan ook dat elke gemeente beleid maakt op mannen- en jongensprostitutie. Daarbij dient er te worden ingezet op een betere samenwerking tussen zorginstellingen en opsporing. Zoek de jongens op, pak de daders van het misbruik aan en zorg voor goede hulpverlening.

Gooien we nu alles op het bordje van de politiek en ontslaat dat ons als mienskip van onze verantwoordelijkheid? Zeker niet. Het is aan ons allemaal om oog te hebben voor onze jongeren, te weten we waar ze mee bezig zijn. Vergroot de betrokkenheid, ga het gesprek aan en doorbreek de taboes.

Laten we hier als Friese gemeenten het goede voorbeeld in geven en onze jongens niet vergeten.

Carlijn Niesink is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Leeuwarden en kandidaat-Kamerlid.

Nieuws

menu