De komst van de wolf verandert ook het landschap | opinie

‘Laten we de Friese weiden, omringd door sloten, volplempen met hoge rasters?’ FOTO RENS HOOYENGA

Staan we toe dat de wolf zich blijvend in onze provincie vestigt, dan is de consequentie ook dat ons landschap verandert. Is dat wel gewenst?

Het was een voorteken. ‘Skarrelhin Hinke’ en ‘skarrelknyn Tryntsje’ uit Jubbega waren zomaar verdwenen. Alleen een hoop veren bleef achter. Een dag later sloeg de wolf toe in Jonkerslân: vier verscheurde schapen, dode ongeboren lammeren en vervolgschade door verwondingen, stress en verwerpingen. Niet de eerste keer; dit jaar kostten wolvenaanvallen in Fryslân al 31 schapen het leven.

Tot eind vorig jaar was het een ‘iets-verder-van-mijn-bed-show’, maar de wolf is nu toch zeer aanwezig in Fryslân. Dinsdag werd een wolf gesignaleerd in het noordoosten van de provincie, in Westergeest. Of het één van de wolven is die zich in Drenthe gevestigd hebben, is overigens niet duidelijk.

Hoogste bescherming

We hebben het in de Friese Staten vaak over onze natuur, maar hoe we daarmee omgaan wordt grotendeels bepaald door Europese regelgeving en nationale wetgeving. Zo ook de status van de wolf, die in Europa de hoogste bescherming heeft gekregen, een prioritaire soort.

Daaroverheen wordt nog Nederlandse wetgeving gelegd, die grote straffen oplegt aan iedereen die de wolf ook maar een strobreed in de weg legt en zelfs aangeeft dat schapenhouders die hun verscheurde schapen in de wei vinden, gestraft kunnen worden. Ze zouden namelijk (hoe wrang) hun dieren niet goed beschermen (3e lid van artikel 1.6 besluit dierhouders).

Vrezen voor de heide

Het is ondenkbaar dat het bij een paar wolven blijft. De Europese wolvenpopulatie groeit met 30 procent per jaar, Europees is er allang een gunstige staat van instandhouding. Duitsland ging ons voor: in 2000 de eerste, nu zijn er 429 volwassen wolven met in het afgelopen seizoen 556 welpen. In Nederland was de vestiging op de Veluwe in 2018 een feit. Inmiddels zijn er rond de 15 wolven en er vormen zich roedels.

De Veluwe is qua omvang en biotoop wellicht het enige geschikte gebied voor de wolf in Nederland. Maar zelfs daar laat de wolf ongewenste sporen na. De op Nationaal Park De Hoge Veluwe uitgezette moeflons, die nodig waren voor het behalen van Natura2000-doelen, worden in rap tempo afgeslacht door wolven. Dennen worden daardoor onvoldoende weggevreten en zo verandert heischraal grasland met unieke planten en dieren ongewenst in bos. Nederland mag ook vrezen voor de heide, waar de schaapskuddes zorgen voor de broodnodige begrazing.

Weidend vee zorgt voor optimale biotoop

Terug naar Fryslân. Zijn we ons ervan bewust dat de komst van de wolf ook hier voor een ander landschap zorgt? Laten we de Friese weiden, omringd door sloten, volplempen met hoge rasters? Rasters die voor de wolf vaak geen barrière zijn en ander wild de kop kosten?

Vinden we het gewenst wanneer boeren en hobbyhouders niet kiezen voor deze dure maatregelen, die maar deels vergoed worden en de boel verkopen of binnen houden? Omdat met de constante dreiging van verscheurde dieren niet te leven is?

Vooral schapen, maar ook (jong)vee en pony’s zullen uit de wei verdwijnen. Weidend vee is wat de samenleving vraagt, maar is bovenal goed voor bodem en biodiversiteit. Weiden zorgt voor een optimale biotoop voor weidevogels, waar de Provincie Fryslân jaarlijks ruim 14 miljoen euro in steekt.

Wolf-vrije gebieden aanwijzen

Natuurbeheer is keuzes maken, zeker in een cultuurlandschap. We moeten niet verzuipen in een moeras van tegenstrijdige natuurdoelen, maar ons focussen op onze grootste verantwoordelijkheden.

CDA Fryslân kiest voor het huidige Friese landschap, inclusief weidend vee en weidevogels. Wij pleiten dan ook voor regulering van de wolf door middel van het aanwijzen van wolf-vrije gebieden, waaronder Fryslân, en aanpassing van het beschermingsniveau. Dat laatste staat nu in Europa op de agenda.

Attje Meekma uit Damwâld is Statenlid voor CDA Fryslân.

Nieuws

menu