Klassen

LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam. FOTO LC

LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam. FOTO LC

Soms legt een documentaire meer bloot dan een reeks onderzoeksrapporten. Klassen is heel Amsterdams maar heeft ook lessen voor Friesland.

Er is afgelopen week al veel geschreven over de documentaireserie Klassen van omroep Human. De mooiste typering kwam ik tegen op LinkedIn, van socioloog Thijs Bol. Voor de website socialevraagstukken.nl bespreekt hij de afleveringen na en bekijkt ze door een wetenschappelijke bril. Hij schrijft over de eerste aflevering: ‘Veel dichterbij de sociologie kwam Nederlandse televisie denk ik niet. Aan de eerste aflevering alleen al zou ik een hele collegereeks kunnen wijden’.

Voor wie het gemist heeft: Klassen is een zevendelige documentaireserie (maandag, NPO1, 21.30) waarin de makers een jaar lang meelopen met kinderen, ouders, bestuurders en wethouders in Amsterdam-Noord. Het uitgangspunt, zo schrijven de makers zelf op hun uitgebreide website, is om te onderzoeken hoe de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs wordt gestreden. Is de kans om iets te bereiken in deze samenleving voor iedereen gelijk? Of is dat een illusie en bepaalt de plek waar en in welk gezin je wordt geboren nog steeds je uiteindelijke pad in het leven?

In de eerste aflevering volgt de camera een aantal kinderen in groep 8. Het valt op hoe openhartig, eerlijk en naturel de leerlingen zijn. Het contrast met de verzorgers is soms groot. Gevraagd naar wat er wordt verwacht van de 11-jarige, vrolijke Anyssa, antwoordt opa, tandeloos en in scootmobiel: „weinig”.

Het werpt meteen de vraag op hoe de situatie is in Friesland. Het Fries Sociaal Planbureau houdt zich bezig met het thema van ongelijke kansen. ‘Kansenongelijkheid gaat over opleidingsniveau, maar ook over inkomen’, mailt onderzoeker Wouter Marchand. ‘Beiden zijn in de provincie Fryslân lager dan gemiddeld in Nederland.’ Daar staat tegenover dat het sociale klimaat hier juist weer beter is.

De laatste tijd is er vooral in Noordoost-Friesland extra veel aandacht voor het begrip onderadvisering. Dat betekent dat leerlingen een lager schooladvies krijgen dan ze eigenlijk zouden moeten hebben, vaak ingegeven door de sociale achtergrond of een (onterecht) lager ambitieniveau van lageropgeleide ouders.

Bestuurders, ouders en onderzoekers: maandag kijken naar Klassen , met het notitieblok in de hand.

hoofdredactie@lc.nl