Kinderen optimaliseren

De problemen van een kind hebben vaak verschillende sociaal-economische of medische oorzaken. Armoede en echtscheiding kunnen een rol spelen of er kan sprake zijn van een medische stoornis. Het Nederlands Jeugd Instituut schat dat het aantal kinderen in de jeugdzorg in twee decennia is gestegen van 1 op de 27 naar 1 op de 8.

FOTO

FOTO ANP

Foar Fryske Bern is een provinciaal actieplan dat als doel heeft om de jeugdhulp in Friesland te verbeteren. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het bieden van hulp. Ook de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is cruciaal. Van leerkrachten kan niet verwacht worden dat ze naast lesgeven ook nog verstand hebben van alle labels die in het moderne onderwijs langskomen, denk aan ADHD, ADD of dyslexie. Sterker, vaak zitten die labels alleen maar in de weg.

Nieuws

menu