Juist deze tijd toont belang van Lelylijn | opinie

‘Juist in deze tijd van stijgende brandstoftarieven waar geen einde aan lijkt te komen, moet men de dure auto kunnen laten staan.’ FOTO ANTON KAPPERS

In De Fryske Marren was de Lelylijn geen hot item tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het tracé van het spoor dat bij Lemmer onze provincie binnen moet komen, en dus in De Fryske Marren, had wel wat hoger op de agenda mogen staan.

Maar er heerst twijfel en de politieke partijen in Fryslân weten niet wat ze met de lijn aan moeten. In De Fryske Marren is zelfs GroenLinks niet meteen voor. Alleen als het niet ten koste van alles gaat. Wat dat ‘alles’ precies is laat men in het midden.

Van D66 verneem je weinig over dit onderwerp. De PvdA durft zich niet uit te spreken en het CDA brandde evenmin de vingers aan het spoor. De lokale partijen hebben er tot dusver geen visie op losgelaten. Zelfs de VVD is provinciaal niet eenduidig. De VVD-statenfractie is een warm pleitbezorger van de lijn, maar gedeputeerde en partijgenote Avine Fokkens nam onlangs een slag om de arm vanwege de investeringslast.

Blijft over de FNP. Deze partij is mordicus tegen de Lelylijn omdat er dan te veel huizen in het Noorden worden gebouwd. Een hilarisch standpunt, omdat elke gemeente in Fryslân schreeuwt om meer woningen. De FNP voert vooral identiteitspolitiek en denkt lang niet altijd in het belang van Fryslân.

Afhankelijk van Rusland

De recente internationale, geopolitieke ontwikkelingen maken duidelijk dat de Lelylijn een hele belangrijke infrastructuur is. Niet alleen voor onze provincie, maar ook in nationaal verband. Immers, een spoor gaat van A naar B, maar ook in omgekeerde richting.

Nu onze afhankelijkheid van Rusland schrijnend zichtbaar is geworden wat betreft de levering van olie en gas, wordt een Lelylijn urgent. De trein, hoewel ook energie (stroom) vergend, is een milieu- en omgevingsvriendelijke vorm van vervoer.

Horizonvervuilend is de trein in het landschap evenmin. Een kind vindt het prachtig een trein te zien rijden en meestal blijft de liefde voor het spoor een leven lang gekoesterd. Met een Lelylijn is onze provincie verzekerd van een goede, welkome en duurzame verbinding met het midden en westen van het land en met Groningen en het Duitse achterland.

Stijgende brandstofprijzen

Wij kunnen er economisch wel bij varen. Een trein is er namelijk niet alleen voor forenzen, studenten, zakenreizigers, dagjesmensen en toeristen, maar ook voor het bedrijfsleven. Iedereen heeft recht op een optimaal netwerk van openbaar vervoer.

Fryslân is in dat opzicht niet rijk bedeeld. De trein over de Afsluitdijk is er nooit gekomen, Drachten is de grootste plaats in Nederland die niet is aangesloten op een spoor en een tracé vanuit de polder over Lemmer, Joure, Heerenveen en Drachten is er (nog) niet. Alleen bij Wolvega komt een trein onze provincie binnen. Dat is armoedig en deze situatie kan ook wel eens fnuikend voor een economisch vitale toekomst worden.

Te veel Friezen zijn op de auto aangewezen. Juist in deze tijd van stijgende brandstoftarieven waar geen einde aan lijkt te komen, moet men de dure auto kunnen laten staan. Dat voorkomt een toenemende verkeerscongestie en het bespaart brandstof. Dat laatste willen we graag. Ik zou zeggen: zet volledig in op de Lelylijn.

Albert van Keimpema is VVD-raadslid in De Fryske Marren

Nieuws

menu