Jubeljaor

Ik hebbe dit jaor een jubeljaor. Ik wete wel dat de paus over dat soort dingen gaot, mar ik bin bi’j de nonnen in Wolvege geboren en dan hej’ toch wel een strepien veur, neem ik an.

Johan Veenstra.

Johan Veenstra. FOTO RENS HOOYENGA

Ik wor morgen in een zowat komplete koronastilte 75 jaor, ik bin van ’t jaor 50 jaor schriever en d’r komt een ni’je roman van me uut. De eerste literaire thriller in et Stellingwarfs! Now, dan maj’ et toch wel over een jubeljaor hebben!

Et begon indertied allemaole een betien stottelig. In 1971 schreef ik as bleu joongien veur et eerst wat in et Stellingwarfs en doe stuurde ’k zomar wat naor disse kraante. Da’k dat duste! Ik docht dat ze ’t daor wel weerommesturen zollen en och, ze wussen ommes toch niet wie a’k was. Dat ik stopte zonder dat ienige kunde me in de wege zat de boel in de brievebusse. En doe belde de grote man Noordmans een peer daegen laeter. Die vreug a’k ok proza schreef. Proza... Ik docht wel da’k wus wat dat was, mar hul me toch even stille. „Verhaelen”, zee Noordmans doe. ,,Jawisse, meneer!” Now, dan wollen ze daor ok wel wat van hebben. En doe docht ik zuver al een betien dat et lichtkaans wat veurstelde.

Drie jaor laeter kwam mien eerste boek uut en de uutgever hadde et vreselike plan bedocht dat ik dat anbieden zol an CdK Hedzer Rijpstra. Ik zag ik die tied nog torenhoge tegen zok volk op en de man vreug a’k dat eerste exemplaor wel signeren wol. Signeren... Ik docht wel da’k wus wat dat was, mar hul me toch even stille. ,,Een haandtekening zetten”, zee Rijpstra doe. ,,Jawisse, meneer!”

En now biwwe zomar 50 jaor veerder in de tied en de Grote Gniezerd beloert me algedurig. Dat weet ik best wel. ,,D’r is nog nooit iene overbleven”, zee mien moeder altied. As ik de eerste dan es wezen zol... Mar ja, as hi’j een tuunman haelen kan in Ispahaan, zal Ni’jhooltpae veur de man mit de zende ongetwiefeld mar een haenetree wezen. En toch, ik perbere an him te ontkommen deur schrieven te blieven, want wie schrift die blift!

qjohan@johan-veenstra.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Column