Is vrijwilligheid altijd de oplossing? | opinie

‘Door de enorme financiële belangen zijn de gevolgen van de intensivering van de landbouw voor de natuur te lang onvoldoende aangepakt.’

‘Door de enorme financiële belangen zijn de gevolgen van de intensivering van de landbouw voor de natuur te lang onvoldoende aangepakt.’ Foto: archief LC

Na de Tweede Wereldoorlog was de landbouw in een desolate toestand. Kleine bedrijven waar de arbeidsomstandigheden ontzettend slecht waren. De hongerwinter had diepe sporen nagelaten. Er lag een enorme opgave en dankzij daadkrachtig bestuur werden problemen aangepakt. Het was de basis van de huidige landbouw.

Ongeveer vijftig jaar geleden kwamen de eerste berichten dat de modernisering van de landbouw ten koste ging van de natuur. Verlaging van de waterpeilen, het gebruik van kunstmest en ‘gewasbestrijdingsmiddelen’ en de vergaande intensivering gingen ten koste van de kwaliteit van de bodem, het water en het aantal soorten dieren en planten.