In school een mondkapje op

‘Juist in een tijd als deze is verbondenheid en interactie met elkaar van wezenlijk belang.’ foto marcel j. de jong Foto: Marcel Jurian de Jong

In het opiniestuk ‘Open debat over mondkapjes in klas’ (LC 5 november) wordt een pleidooi gehouden om een debat te voeren over het dragen van mondkapjes op scholen. Het onderwijs, en de leerlingen in het bijzonder, zijn naar mijn mening niet gebaat bij deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Dagelijks sta ik bij de ingang van onze school om leerlingen te attenderen op het dringende advies om een mondkapje te dragen. Een overgrote meerderheid is overtuigd van het nut en de noodzaak ervan (nog los van het groeiende wetenschappelijk bewijs ervoor).

Lees ook | Ouders en docenten aan scholen: neem stelling over mondkapjes

Maar laten we dit nu consequent doen in school. Want alleen samen krijgen we corona eronder. Alleen samen kunnen we – als we ons goed houden aan alle maatregelen en protocollen – het virus zo veel mogelijk buiten de school houden. Als school kunnen we dat niet alleen. Daar hebben we ouders en leerlingen bij nodig. Ik doe een nadrukkelijk beroep op de pedagogische driehoek (ouder-school-leerling), om elkaar aan dit dringende advies te houden.

Laten we van een coronacrisis geen onderwijscrisis maken. Juist de periode van maart tot zomervakantie heeft ons geleerd dat fysiek onderwijs van belang is. Zoals wetenschappers Edward Deci en Richard Ryan in hun zelfbeschikkingstheorie al aangeven: naast autonomie en competentie, is relatie van essentieel belang voor de motivatie van leerlingen.

Juist in een tijd als deze is verbondenheid en interactie met elkaar van wezenlijk belang. Dit werkt pas echt binnen fysiek onderwijs. Als het even kan wil niemand terug naar de tijd van het digitaal onderwijs.

Het is onzinnig om dan een open debat te voeren over het nut en de noodzaak van het mondkapje. Die onrust levert niemand wat op. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen: mondkapje op, en elkaar daarop aanspreken.

Geu Luik. Leeuwarden

Teamleider 3-6 atheneum op RSG Simon Vestdijk

Nieuws

menu