De weidevogels gaan dood en wij zijn 'On the way tot Planet Proof', maar niet heus | column Jantien de Boer

Nou zeg, dat is een verrassing. Het gebruik van gif en kunstmest in de landbouw is dus de belangrijkste oorzaak van de teloorgang van de grutto, de patrijs en de veldleeuwerik.

Jantien de Boer.

Jantien de Boer. Foto: Niels Westra

Je schrijft het op en je weet meteen dat je je de woede van de agro-industrie op de hals haalt. Maar het is waar. Een internationale groep van meer dan vijftig onderzoekers stelt opnieuw met klem dat er ‘diepgaande veranderingen’ en hervormingen nodig zijn in de landbouw.