Ienfâld en twafâld

Heel wat middagen spendeerde ik aan de keukentafel bij mijn pake Sytze in Driezum, de bijlesmeester van de familie. Eerst waren het de rekenboeken van de basisschool: breuken, vermenigvuldigen, delen. Taal snapte ik wel; zinnen en grammatica vonden weerklank. Maar de abstractie van getallen leek onbegrijpelijk voor mij. Ook later met het vak wiskunde op de middelbare school probeerde pake mij keer op keer de regels van de algebra bij te brengen. Het lukte enigszins, want ik haalde een kleine voldoende op mijn eindexamen.

Anne-Goaitske Breteler.

Anne-Goaitske Breteler. FOTO LC

Toch is die moeite met cijfers gebleven. Een soort ingeboren panieksysteem activeert, zodra er iets van mijn rekenkunst verwacht wordt. Ter vermaak natuurlijk van mijn omgeving, die dan sommetjes voorlegt waarop ik het verkeerde antwoord geef en de verwachting weer eens waarmaak.

Nieuws

menu