IJsselmeerwater in Friese boezem: wat doet het met onze vissen? | opinie

De havenmond bij de sluis van Stavoren: ‘Door de schade aan het ecosysteem zijn de binnenvissersgemeenschappen rondom het IJsselmeer praktisch verdwenen.’

De havenmond bij de sluis van Stavoren: ‘Door de schade aan het ecosysteem zijn de binnenvissersgemeenschappen rondom het IJsselmeer praktisch verdwenen.’ Foto: Archief LC/Jan de Vries

Om de boezem op peil te houden wordt in Friesland water uit het IJsselmeer binnengelaten, dat daar de natuurgebieden bereikt en ook wordt gebruikt voor irrigatie op het boerenland. Wat is de invloed van het inlaten van het water op de fauna en flora in de Friese boezem en op het bodemleven?

I n de winter van 1995 bemerkten mijn broers van het Staverse vissersschip ST50 dat op het IJsselmeer de tweedejaars snoekbaarzen (zo’n 35 centimeter) stierven. Dat bleef zich herhalen in de jaren daarna. Ook de wintervisserij op rode baars liep drastisch terug. De visdiefjes verdwenen van het IJsselmeer.